Lithuanian mathematics teachers about their professional experience (1945-1990)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian mathematics teachers about their professional experience (1945-1990)
Keywords:
LT
Matematikos didkatika; Matematikos mokytojai; Pedagoginė spauda.
EN
Mathematics teachers; Pedagogical periodicals; Pedagogical readings; Publications in didactics of mathematics.
Summary / Abstract:

LTDėl Antro pasaulinio karo, dviejų okupacijų, trėmimų į Sibirą, holokausto, inteligentijos pasitraukimo į Vakarus, pokario represijų ir aukštos kvalifikacijos mokytojų perėjimo dėstyti į universitetus vidurinėse mokyklose po 1945 metų žymiai sumažėjo kvalifikuotų matematikos mokytojų. Straipsnyje atskleidžiama, kaip 1945-1990 metais Lietuvoje matematikos mokytojai dalinosi savo patirtimi su mažiau patyrusiais kolegomis periodinėje spaudoje ir individualiose publikacijose. Trumpai pristatomi 11 mokytojų, pradėjusių rašyti straipsnius dar prieš karą, Nepriklausomoje Lietuvoje, ir 19 mokytojų, pradėjusių rašyti Antro pasaulinio karo metu ar karui pasibaigus. Pedagoginė periodinė spauda suteikė pagrindinę galimybę matematikos mokytojams dalintis profesine patirtimi, joje spausdino straipsnius beveik visi minėti mokytojai. Mokytojai, kurie pradėjo savo veiklą prieš Antrą pasaulinį karą, žymiai mažiau prisidėjo prie matematikos didaktikos knygų leidybos dėl vyresnio amžiaus ir aptariamajam laikotarpiui būdingų sunkumų, tokių kaip cenzūra, popieriaus trūkumas, menkos spaustuvių galimybės. Sovietų okupacijos metu buvo labai sudėtinga išleisti originalią matematikos didaktikos knygą: visų pirma, buvo verčiamos knygos, išleistos Maskvoje, todėl didelė dalis geriausių matematikos didaktikos profesionalų buvo priversti būti tik vertėjais. Dėl sovietų okupacijos Lietuvos matematikos didaktika nukentėjo dėl netekčių: kai kurie aktyvūs matematikos mokytojai buvo ištremti į Sibirą arba priversti emigruoti į vakarus.

ENThe paper describes how mathematics teachers shared their experience with their non-experienced colleagues in the period between the years 1945 and 1990 - the hard times for Lithuania. 11 teachers that began their pedagogical activities before the World War II and 19 teachers that came to school during the War or after it provided most publications to pedagogical periodicals. Some of them published in didactics of mathematics, although it was not an easy task because of the difficulties typical for the Soviet period. Some of them took part in pedagogical readings and published articles in collections of such readings. The losses suffered by Lithuanian didactics of mathematics caused by the Soviet occupation are mentioned as well: some active mathematics teachers were deported to Siberia; some of them were forced to emigrate to the West. [From the publication]

Related Publications:
Matematikos didaktika Lietuvos pedagoginėje periodikoje (1945-1990 m.) / Algirdas Ažubalis. Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005. 278 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26529
Updated:
2020-12-02 20:38:02
Metrics:
Views: 2
Export: