Bendroji pradinės matematikos didaktika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendroji pradinės matematikos didaktika
Publication Data:
Šiauliai : K. J. Vasiliausko įm., 2002.
Pages:
159 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pradinis ugdymas / Primary education.
Summary / Abstract:

LTVadovėlyje pateikiami bendrosios pradinės matematikos didaktikos klausimai, aptariami bendrieji matematikos mokymo pradinėje mokykloje tikslai, uždaviniai, mokymo vaizdumas. Išsamiai pristatomi matematikos mokymo pradinėje mokykloje metodai (aiškinimas, pratybos, savarankiški darbai ir kt.), formos (daug dėmesio skiriama pamokai kaip pagrindinei mokymo formai, aptariami namų darbai ir kitos popamokinės mokymo formos). Aprašomi žinių vertinimo ir tikrinimo būdai: individuali apklausa, kontroliniai rašomieji darbai, žinių spragų šalinimas, klaidų taisymas ir kiti. Nagrinėjant uždavinių sprendimo mokymo metodiką, aptariamos uždavinių sėkmingo sprendimo sąlygos, uždavinio sprendimo mokymas pradedant nuo paprastųjų uždavinių ir pereinant prie sudėtinių uždavinių, pateikiami pagrindiniai uždavinių sprendimo būdai, aptariami tipiniai uždaviniai ir jų sprendimo būdai. Aprašomas uždavinių sprendimo mokymas Nepriklausomoje Lietuvoje tarpukario metais. Atskleidžiamos mintinio skaičiavimo organizavimo galimybės, mokinių aktyvumo ugdymo mokymo procese būdai. Beveik visuose skyriuose pateikiama daug medžiagos iš ikikarinės Nepriklausomos Lietuvos pradžios mokyklos vadovėlių, metodinių straipsnių, aritmetikos mokymo metodikų. Yra specialus skyrelis apie programuotų užduočių naudojimą testuose, vadovėliuose bei pratybų sąsiuviniuose. Vadovėlis skiriamas pradinio ugdymo specialybės studentams. Jis bus naudingas ir jau dirbančių pradinių klasių mokytojų savišvietai, tiems, kurie domisi klasikine matematikos didaktika.Reikšminiai žodžiai: Didaktika; Matematika; Matematika, didaktika, mokymo tikslai; Pradinis ugdymas; Didactics; Mathematics; Mathematics, didactics, teaching objectives; Primary education.

ENThe textbook provides issues of general basic mathematics didactics, discusses general goals and objectives of teaching math in primary school, as well as teaching representation. Methods (explanation, exercises, individual work, etc.), forms (much attention is placed on a lesson as a main form of teaching, discussion of homework and other forms of extracurricular teaching) of teaching mathematics in a primary school are presented in detail. Knowledge assessment and verification methods are described: individual survey, check-writing works, elimination of knowledge gaps, correction of mistakes, etc. Examining methods for teaching problem solving, conditions for a successful solution of problems, teaching of problem solving from the simple tasks to a complicated problems are discussed, main methods of problem solving are provided, typical problems and their solutions are covered. Teaching of problem solving in independent Lithuania during the inter-war period is described. Possibilities for organisation of calculation by heart and ways of active participation of pupils in the educational learning process are revealed. Almost all chapters provide ample material from textbooks of pre-war independent Lithuanian primary schools, methodical articles, methods of teaching arithmetic. There is a special chapter dedicated to the use of programmed tasks in tests, textbooks and exercise books. The textbook is designed for students of the primary education speciality. It will be also useful for self-education of teachers of primary schools and for those, interested in the classical didactics of mathematics.

ISBN:
9955418788
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26532
Updated:
2020-12-03 08:06:35
Metrics:
Views: 167    Downloads: 72
Export: