Juozas Revuckas apie loginio mąstymo ugdymą geometrijos mokymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozas Revuckas apie loginio mąstymo ugdymą geometrijos mokymo procese
Alternative Title:
Juozas Revuckas on development oflogical thinking of pupils in teaching geometry
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2006, t. 46, spec. nr, P. 203-207
Keywords:
LT
Geometrijos mokymas; Loginio mąstymo ugdymas.
EN
Development of logical thinking; Teaching geometry.
Summary / Abstract:

LTJuozas Revuckas (1924-1991) 35 metus dėstė matematikos didaktiką Šiaulių pedagoginiame institute. Jis tyrinėjo mokinių loginio mąstymo ugdymą mokant geometrijos, šia tema publikavo 4 straipsnius, kurie apžvelgiami šiame straipsnyje. J. Revuckas nuo 1941 m. dirbo pradžios mokyklų mokytoju, vėliau - gimnazijos matematikos mokytoju. 1950 m. baigęs matematikos studijas dabartiniame Vilniaus pedagoginiame universitete, atvyko dėstyti į dabartinį Šiaulių universitetą. Pirmame straipsnyje J. Revuckas aptarė loginio mąstymo ugdymą įrodant teoremas, kitame straipsnyje analizavo mokinių savarankiško mąstymo ugdymą, pabrėžė, kad mokiniams teoremų įrodymas yra sudėtingas procesas, nurodė to sunkumo priežastis, pateikė būdus, kaip palengvinti mokiniams teoremų įrodymą. Trečiame straipsnyje J. Revuckas aptarė dedukcinio mąstymo ugdymą įrodant pirmąsias teoremas, pasiūlė prie kiekvienos svarbiausios teoremos suformuoti „dedukcines saleles“, pateikė pavyzdį. Ketvirtame straipsnyje kritikavo teoremos apie statmens ir pasvirosios, išvestų iš vieno taško į tą pačią tiesę, nelygumą ir pateikė savo įrodymą. J. Revucko darbuose išdėstytos mintys buvo susietos su tuometine matematikos mokymo programa ir tuometiniais geometrijos vadovėliais, visa tai dabar yra pakeista, tačiau mokinių loginio mąstymo ugdymas, sumanaus indukcinių ir dekukcinių samprotavimų derinimas matematikos mokymo procese visada yra svarbus, todėl šia prasme J. Revucko darbai priklauso pereninės matematikos didaktikos sričiai ir nusipelno to, kad juos studijuotų matematikos mokytojai ir jais besirengiantys tapti studentai.

ENJuozas Revuckas (1924–1991) taught the didactics of mathematics at Šiauliai Pedagogical Institute for 35 years. He explored development of pupils’ logical thinking by teaching geometry. He published four articles on this subject, which are examined in this article. From 1941 J. Revuckas worked as a primary school teacher and later as a mathematics teacher at a high school. After finishing his studies of mathematics at the present Vilnius Pedagogical University in 1950, he came to the current Šiauliai University to work as a lecturer. In his first article, J. Revuckas discussed the development of logical thinking by proving theorems. His next article analysed the development of pupils’ independent thinking. He stressed that, for pupils, proving of theorems was a complicated process, gave reasons for that and presented certain ways of facilitating proving of theorems for pupils. In his third article, he discussed development of didactic thinking by proving the initial theorems, offered forming “didactic islands” near each key theorem and gave an example. The fourth article criticised the theorem on the inequality of a perpendicular and an oblique drawn from one point into the same straight, and offered his proof. Ideas set out in J. Revuckas’ works were related to the then programme of mathematics teaching and the then geometry textbooks. All this has changed now. However, development of pupils’ logical thinking and smart combination of inductive and deductive reasoning in the process of mathematics teaching are always important. Therefore, in this sense, J. Revuckas’ works belong to the field of perennial didactics of mathematics and deserve to be studied by mathematics teachers and students who are going to become such teachers.

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26541
Updated:
2020-12-02 20:39:17
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: