Mokinių matematinių gebėjimų tyrėjas Romualdas Paliokas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių matematinių gebėjimų tyrėjas Romualdas Paliokas
Alternative Title:
Investigator of pupils' mathematical capabilities Romualdas Paliokas
In the Journal:
Lietuvos matematikos rinkinys. 2009, t. 50, p. 140-144
Keywords:
LT
matematikos mokytojas; matematiniai gebejimai; mokiniai; daktaro disertacija.
EN
doctoral thesis; mathematical capabilities; pupils; teacher of mathematics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma matematikos mokytojo Romualdo Palioko (1929-1977) trumpa biografija, aprašoma jo mokslinė ir pedagoginė veikla. Pokario Lietuvos matematikos mokytojas R. Paliokas buvo labai būdingas to meto mokytojų kartos atstovas: pradėjo mokytojauti įgijęs bendrąjį ir vidurinįjį išsilavinimą, matematikos mokytojo diplomą įgijo studijuodamas neakivaizdiniu būdu. Savarankiškos studijos suformavo tyrėjo įgūdžius ir paskatino imtis mokslinės veiklos: R. Paliokas pradėjo tyrinėti mokinių matematinius gebėjimus, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose, skelbė straipsnius mokslinėje spaudoje, parengė daktaro disertaciją psichologijos mokslų kandidato laipsniui įgyti, tačiau jos nespėjo apginti dėl sunkios ligos ir ankstyvos mirties. Straipsnyje išsamiau nagrinėjami R. Palioko straipsniai, paskelbti tuometiniame pedagoginiame žurnale „Tarybinė mokykla“. Juose keliama prielaida, kad matematinių žinių įsisavinimas priklauso tiek nuo mokinių matematinių gebėjimų išsivystymo laipsnio, tiek nuo tų gebėjimų tipų, kurie pasireiškia savitu vaizdaus ir abstraktaus mąstymo komponentų derinimu. R. Paliokas mokinių matematinius gebėjimus suskirsto į tris tipus (analitinį, geometrinį ir harmoningą). Atlikta analizė leidžia daryti išvadą, kad matematinių gebėjimų skirtumai gali būti laikomi viena pagrindinių psichologinių prielaidų individualizuoti matematikos mokymą, taip aktyviai formuojant matematinius gebėjimus, priartinant mokymo procesą prie mokinių mąstymo ypatybių. Straipsnyje pateikiama diferencijuoto mokymo pamokos, kurioje apibendrinamas lygties sprendimas atsižvelgiant į mokinių matematinių gebėjimų tipus, pavyzdžio analizė.

ENMathematics teacher Romualdas Paliokas (1929-1977) worked Molėtai, Ignalina and Anykščiai districts, the city of Panevėžys. He investigated the pupils' mathematical capabilities and prepared a doctoral thesis. Two major articles were published in pedagogical periodicals. He was unable to defend the thesis, because he died. [From the publication]

ISSN:
0132-2818; 2335-898X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22411
Updated:
2020-12-02 20:24:22
Metrics:
Views: 4    Downloads: 1
Export: