Gamtamokslinio ugdymo turinys ir procesas ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtamokslinio ugdymo turinys ir procesas ugdant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių
Alternative Title:
Content and process of natural sciences education of students with special educational needs
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2018, vol. 15, No. 1, p. 7-17
Keywords:
LT
Specialusis ugdymas / Special education.
Summary / Abstract:

LTKlasikinės mokyklos virsmas į humanistinę, prasidėjęs XX a. paskutiniajame dešimtmetyje, įgijo didelį pagreitį šiame amžiuje. Kaip pakito gamtamokslinio ugdymo turinys ir procesas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP)? Tyrime apžvelgiami dokumentai, mokslinė literatūra ir vadovėliai mokinių, turinčių SUP, gamtamokslinio ugdymo turinio ir ugdymo(si) proceso organizavimo klausimais. Pritaikyti gamtamokslinio ugdymo vadovėliai pradinėms ir pagrindinės mokyklos klasėms yra tinkami mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų ar nežymų intelekto sutrikimą. Parengti gamtamokslinio ugdymo vadovėliai mokiniams, turintiems SUP, iš dalies tenkina besimokančiųjų poreikius. Tikslinga būtų gamtamoksliniam ugdymui parengti mažesnio sunkumo lygio vadovėlių mokiniams, kurių SUP yra dideli ar labai dideli (dėl vidutinio intelekto sutrikimo). Gamtamokslinio ugdymo(si) procese atliekami tyrimai įgalina susidaryti vaizdinius tiesiogiai, o sąvokas mokiniai suvokia ir pradeda vartoti įvairiame kontekste veikiant bandymų metu, stebint, atliekant praktines užduotis. [Iš leidinio]

ENThe transformation of the classical school into a humanistic one, which started in the last decade of the 20th century, has accelerated a lot in the present century. How did the content and the process of natural sciences education change for students with special educational needs (SEN)? The research reviews documents, research literature and textbooks for students with SEN; it deals with the issues of organizing the process and content of their education and self-education. Adapted natural science textbooks for primary and high school are suitable for students with learning difficulties, disorders or mild learning difficulties. Textbooks for students with SEN partly satisfy the needs of these students. However, it would be useful to write natural science textbooks of a lower degree of difficulty for the students whose SEN are big or very big due to the moderate learning difficulties. Research carried out in the process of natural sciences (self-) education enables to make images directly, while students understand and start using the concepts in various contexts through action during the experiment, through observation and performing practical tasks. [From the publication]

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92307
Updated:
2022-03-09 11:35:50
Metrics:
Views: 51    Downloads: 16
Export: