Gabių mokinių ugdymo(si) įžvalgos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gabių mokinių ugdymo(si) įžvalgos
In the Book:
Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 424-492
Contents:
Gabumų apibrėžties ir identifikavimo sunkumai: Įvadas; Gabumų apibrėžties istorinis diskursas; Šių laikų mokslininkų požiūris į gabumų kilmę; Sampratų daugiaplaniškumas; Gabumų identifikavimo prielaidos švietimo politikos lygmeniu; Mokinių gabumų identifikavimo problemos; Gabių mokinių atpažinimo kriterijai ir jų charakteristikos — Gabių mokinių ugdymo(si) linkmės: Gabių mokinių ugdymo(si) paradigmos; Gabių mokinių ugdymo(si) svarbesni klausimai; Gabių mokinių santykių tyrimų rezultatai — Gabaus mokinio ugdymo(si) patirtis: Tyrimo metodologiniai pagrindai; Tyrimo rezultatai ir jų analizė; Rezultatų aptarimas; Apibendrinimas; Literatūra.
Keywords:
LT
Gabumai; Gabūs mokiniai; Ugdymas / Education.
EN
Education; Gifted students; Talents.
Summary / Abstract:

LTAptariant gabių mokinių ugdymą, kyla daugybė klausimų: kokia yra ar galėtų būti gabaus vaiko samprata? Kaip jį atpažinti ir dirbti? Su kokiais ugdymo iššūkiais susiduriama? Kokios šių iššūkių sprendimo galimybės ir panašiai. Į šiuos klausimus ir siekiama atsakyti, sujungiant juos į tam tikras grupes: pirma, gabaus vaiko atpažinimo problemų; antra, gabaus mokinio ugdymo(si) linkmių; trečia, gabaus vaiko ugdymo(si) patirties. Šio darbo tiriamosios dalies metodologinis pagrindas yra interpretacinė (kokybinė) tyrimo paradigma. [Iš straipsnio, p. 426]

ISBN:
9789955209942
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92190
Updated:
2022-03-05 21:09:19
Metrics:
Views: 50
Export: