Mokytojų, ugdančių matematikai gabius mokinius, pedagoginių kompetencijų poreikiai : empirinis tyrimas = The needs of the teachers teaching pupils gifted in mathematics for educational competencies : empirical study

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų, ugdančių matematikai gabius mokinius, pedagoginių kompetencijų poreikiai: empirinis tyrimas = The needs of the teachers teaching pupils gifted in mathematics for educational competencies : empirical study
Alternative Title:
Needs of the teachers teaching pupils gifted in mathematics for educational competencies: empirical study
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2008, Nr. 10, p. 26-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Matematikai gabus vaikas; Ugdymo technologijos; Ugdymo metodai; Pupils gifted in mathematics; Educational technologies; Educational methods.
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Ugdymas / Education; Ugdymas / Education; Gamtos mokslai / Natural sciences.
EN
Educational technologies; Pupils gifted in mathematics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami mokytojų, ugdančių matematikai gabius vaikus, pedagoginių kompetencijų poreikiai. Empirinio tyrimo metu, taikant anketinės apklausos metodą, bandyta nustatyti pedagogines problemas, su kuriomis susiduriama ugdant matematikai gabius vaikus. Analizuojant tyrimo rezultatus nustatyta, kad dauguma mokytojų matematikai gabių mokinių atpažinimą sieja su kasdienine pedagogine patirtimi, sukaupta per pamokas. Dažniausiai ugdomos matematikai gabių mokinių savarankiško darbo kompetencijos. Mokytojų nuomone, organizuojant tokių mokinių ugdymą, jiems trūksta pedagoginės informacijos apie gabius vaikus: metodinės medžiagos, metodinių seminarų, išorinės motyvacijos (finansinio atlygio, tėvų suinteresuotumo), vadybinių kompetencijų (laiko paskirstymas). [Iš leidinio]

ENThe article analyses the needs of the teachers who teach pupils gifted in mathematics for educational competencies. In the empirical study applying the ąuestionnaire method it was attempted to identify educational problems teaching pupils gifted in mathematics. The analysis of the results of the study disclosed that the majority of teachers relate the identification of pupils gifted in mathematics to daily educational experience accumulated during the lesson. Most often the competencies of independent work of pupils gifted in mathematics are developed. In the teachers' opinion they lack educational information about gifted pupils: methodical materials, methodical seminars, external motivation: fmancial reward, parents' interest and managerial competencies (allocation of time, budget) organising such pupils' education. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16138
Updated:
2018-12-17 12:14:32
Metrics:
Views: 31    Downloads: 12
Export: