Intelektualiai gabių vaikų pasiekimų veiksniai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Intelektualiai gabių vaikų pasiekimų veiksniai: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2012.
Pages:
139 p
Notes:
Disert. rengta 2007-2011 m. Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2012. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Gabūs vaikai; I-S-T 2000 R; Mokymosi pasiekimų veiksniai; Intellectually gifted students; I-S-T 2000 R; Factors of learning achievements.
Keywords:
LT
Gabūs vaikai; I-S-T 2000 R; Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Vaikai / Children.
EN
Factors of learning achievements; Intellectually gifted students.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Factors affecting the achievements of intellectually gifted children Vilnius, 2012 35 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – išanalizuoti intelektualiai gabių vaikų pasiekimų veiksnius. Tyrime dalyvavo 16–18 m. mokiniai (n = 54), kurių Bendrieji samprotavimo gebėjimai, tirti Intelekto struktūros testu (I-S-T 2000R) (Amthauer ir kt., 2007) atitinka 90 ir didesnį procentilį. Tyrime įvertinti mokinių intelektinės veiklos ypatumai, mokymosi pasiekimai bei mokymosi pasiekimų individualūs ir aplinkos veiksniai. Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad intelektualiai gabūs 16–18 m. mokiniai pasižymi savita intelekto struktūra, kai fluidinis intelektas (Gf) yra aukštesnis už kristalizuotą intelektą (Gc), o matematiniai gebėjimai yra didesni nei verbaliniai. Dalis intelektualiai gabių vyresnių klasių mokinių mokosi prasčiau nei geba ir tokie jų mokymosi rezultatai nėra susiję su jų intelekto ypatumais. Mokymosi motyvacija, mokymosi įgūdžiai ir lytis yra svarbiausi itin gabių ir gabių 16–18 m. mokinių mokymosi pasiekimų veiksniai ir nepriklauso nuo jų intelektinių gebėjimų lygio.

ENThe aim of the study - to analyze the main factors of learning achievements of intellectually gifted children. The sample consists of 16 - 18 year old students (N = 54), whose Reasoning Total (RT) scores in Intelligence Structure Test 2000R (I-S-T 2000 R, Amthauer R., Brocke B., Liepmann D, Beauducel, 2001) are 90 percentile or higher. This thesis analyses the peculiarities of intellectual activity of intellectually gifted 16- 18 years old students, their learning achievements and has the objective to determine individual and environmental factors of their learning achievements. The results show that Intellectually gifted 16 - 18 year old students have unique intelligence structure when fluid intelligence (Gf) is higher than crystallized intelligence (Gc) and numerical abilities are higher than verbal abilities. Part of older intellectually gifted students are underachievers and their learning achievements are not related to their intelligence. Learning motivation, study/organizational skills and gender are the most important factors of learning achievements of intellectually exceptionally gifted and gifted 16 - 18 year old students and they not depend on the level of their intellectual abilities.

Related Publications:
Gabių mokinių ugdymo(si) įžvalgos / Agnė Brandišauskienė. Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 424-492.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42126
Updated:
2022-02-29 19:38:39
Metrics:
Views: 42    Downloads: 16
Export: