Lietuvių vaikų intelekto struktūra: WISC-IIILT rezultatų analizė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių vaikų intelekto struktūra: WISC-IIILT rezultatų analizė: disertacija
Alternative Title:
Structure of Intellect of Lithuanian Children: Analysis of WISC-IIILT Results
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
125 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTŠio darbo paskirtis – supažindinti su vaikų kognityvinių gebėjimų vertinimo WISC–IIILT galimybėmis ir ribotumais. Darbe nagrinėjama lietuvių vaikų intelekto struktūra, atskiri intelektiniai gebėjimai ir jų priklausomybė nuo paveldėjimo ir aplinkos. Tyrimo tikslas – remiantis WISC–IIILT rezultatais aprašyti lietuvių vaikų intelekto struktūrą ir išanalizuoti intelekto struktūros sąsajas su tiriamųjų amžiumi, lytimi ir kultūrine aplinka. Tyrime naudoti Lietuvoje 2000 m. vykdytos WISC-IIILT standartizacijos rezultatai. Surinkta reprezentacinė 6-16 m. amžiaus vaikų imtis. Tyrime dalyvavo 453 tiriamieji (226 mergaitės ir 227 berniukai). Nustatyta, kad Lietuvos vaikų intelekto struktūrą geriausiai aprašo modelis, kurį sudaro keturi faktoriai: Verbalinis supratingumas, Percepcinė organizacija, Atsparumas trukdžiams ir Apdorojimo greitis. Lietuvos vaikų intelektiniai gebėjimai nepriklausomai nuo jų lyties ir amžiaus gali būti patikimai ir validžiai įvertinti Verbaliniu IQ ir Neverbaliniu IQ. Berniukų ir mergaičių bendri intelektiniai, verbaliniai ir neverbaliniai gebėjimai nesiskiria. Miesto vaikai pasižymi geresniais bendraisiais, verbaliniais ir neverbaliniais gebėjimais. Vaikų intelektinių gebėjimų raidai turi įtakos aplinkos veiksnių visuma: gyvenamoji vieta, tėvų išsilavinimas, vaikų skaičius šeimoje, gimimo eiliškumas. WISC-IIILT yra patikima metodika vaiko intelektinių gebėjimų vertinimui, tačiau jos pagrindinis tikslas yra ne atsakyti į klausimus, bet kelti hipotezes apie vaiko galias, sunkumus ir jų priežastis, kurios turi būti tikrinamos papildomais tyrimais.

ENThis work is aimed at becoming acquainted with WISC–IIILT possibilities and restrictions of evaluating cognitive capabilities of children. The work investigates the structure of intellect of Lithuanian children, separate intellectual capabilities and their dependence on inheritance and the environment. The aim of the research is to describe the structure of intellect of Lithuanian children on the basis of WISC–IIILT results and to analyse its links with their age, sex and cultural environment. The results of WISC-IIILT standardisation carried out in Lithuania in 2000 were used in the research. Participating in the survey were 453 children (226 girls and 227 boys). It was established that the model consisting of the following four factors best defines the structure of intellect: verbal understanding, perception organisation, resistance to interference and the processing rate. Intellectual abilities of Lithuanian children irrespective of their sex and age can be reliably and validly evaluated by verbal and non-verbal IQ. General intellectual, verbal and non-verbal capabilities of boys and girls do not differ. Urban children are noted for general, verbal and non-verbal capabilities. The whole of the following factors influences the development of intellectual capabilities of children: the place of residence, their parents’ education, the number of children in the family, sequence of birth. WISC-IIILT is a reliable method to evaluate intellectual capabilities of a child; however, its main objective is not to answer the questions but to raise hypotheses about the child’s abilities, difficulties and their causes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11566
Updated:
2022-02-07 20:09:27
Metrics:
Views: 242
Export: