Etnologinis šeimos laisvalaikio tyrimas: Vilniaus apylinkių savitumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnologinis šeimos laisvalaikio tyrimas: Vilniaus apylinkių savitumai
Alternative Title:
Ethnological study of family leisure: features of the environs of Vilnius
In the Journal:
Res humanitariae. 2020, t. 27, p. 44-62
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikio samprata; Šeimos laisvalaikis; Laikas „sau“; Laisvalaikio leidimo būdai; Vilniaus apylinkės; Concept of leisure time; Family leisure time; ‘Own time’; Ways of spending free time; Vilnius environs.
Keywords:
LT
Laikas sau; Laisvalaikis / Leisure; Šeima / Family; Vilniaus apylinkės.
EN
‘Own time’; Concept of leisure time; environs; Family leisure time; Ways of spending free time.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama dviejų kartų žmonių suvokiama laisvalaikio samprata ir jo leidimo būdai. Siekiama atskleisti Vilniaus apylinkėse tyrinėtų vietovių laisvalaikio specifiką, analizuojant: katalikišką sekmadieninio laisvalaikio; laisvalaikio kaip vienos veiklos pakeitimo kita; laisvalaikio „sau“ ir šeimai sampratas, parodyti santykinį laisvalaikio ir darbo svarbos suvokimą. Pagrindinis darbo šaltinis – 2017–2018 m. autorės sukaupti etnografinių lauko tyrimų duomenys Vilniaus apylinkėse, lyginimo tikslais pasitelkiant analogiška metodika pagrįstus 2012–2015 m. Vilniaus mieste atliktus šeimos laisvalaikio tyrimus. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the concept of leisure time, and the ways it is perceived by two generations of people. It seeks to reveal the specifics of leisure in the area around Vilnius, by analysing: Catholic Sunday leisure; leisure as replacing one activity with another; and the concept of ‘own’ and ‘family’ leisure, revealing the relative perception of the importance of leisure and work. The main source of the work is ethnographic fieldwork data collected in the Vilnius area in 2017 and 2018. Research on family leisure was also used, which was based on the same methodology carried out in Vilnius (2012 to 2015), for the purpose of comparison. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v27i0.2158
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/90951
Updated:
2021-02-10 21:22:58
Metrics:
Views: 28    Downloads: 5
Export: