Nepaprastasis Algis Uždavinys: būties prasmės ieškojimas kūryboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nepaprastasis Algis Uždavinys: būties prasmės ieškojimas kūryboje
Alternative Title:
Extraordinary Algis Uždavinys: searching for the meaning of life in creativity
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Algis Uždavinys; Civilizacinė komparatyvistika; Filosofijos istorija; Helenistinė filosofija; Islamas; Komparatyvistinė filosofija; Kultūrologija; Neoplatonizmas; Orientalistika; Sufizmas; Tradicionalizmas; Algis Uždavinys; Comparative philosophy; Comparative studies of civilization; Cultural studies; Hellenistic philosophy; History of philosophy; Islam; Ncoplatonism; Neoplatonism; Oriental studies; Sufism; Traditionalism.
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Civilizacinė komparatyvistika; Filosofija / Philosophy; Islamas; Kultūrologija; Neoplatonizmas; Orientalistika; Sufizmas; Tradicionalizmas.
EN
Comparative philosophy; Comparative studies of civilization; Cultural studies; Hellenistic philosophy; History of philosophy; Islam; Ncoplatonism; Neoplatonism; Oriental studies; Sufism; Traditionalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas unikalaus civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos atstovo Algio Uždavinio (1962-2010) intelektualinės biografijos, mokslinių tyrinėjimų aptarimui. Jame pagrindinis dėmesys sutelkiamas į esminius šio mąstytojo enciklopedisto kūrybos, akademinių interesų, mąstymo ir pasaulio suvokimo aspektus. Autorius detaliai aptaria jo požiūrį į Rytų ir Vakarų kultūros, mąstymo tradicijų santykius, pasaulėžiūros, filosofavimo būdo ypatumus, teorines nuostatas, veikusias įtakas, ypač sąsajas su tradicionalistų mokyklos, sufijų ir neoplatonikų idėjomis. Analizuojami Uždavinio komparatyvistinės metodologijos ypatumai, tradicijos ir tarpdalykinių tyrinėjimo strategijų sureikšminimas, įnašas į civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos, neoplatonizmo, sufizmo bei kitų sričių tyrinėjimus. [Iš leidinio]

ENArticle discusses the intellectual biography and scholarly achievements of Algis Uždavinys (1962-2010), a distinguished representative of comparative studies. It focuses on his encyclopedic erudition, wide academic interests, way of thinking, and prolific creativity; considers his approach to Oriental and Occidental cultures, their mentalities and traditions, „Weltanschauungen“ and philosophies, theoretical principles and schools, Sufism and Neoplatonism; analyzes the peculiarities of his comparative methodology, the strategies of interdisciplinary inquiry he developed, and the contribution he made to cultural and philosophical comparative studies, Neoplatonism, Sufism, and other fields of inquiry. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45605
Updated:
2018-12-27 11:04:41
Metrics:
Views: 57    Downloads: 7
Export: