Algio Uždavinio įnašas į civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos tyrinėjimus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Algio Uždavinio įnašas į civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos tyrinėjimus
Alternative Title:
Contribution of Algis Uždavinys to the comparative enquiries of civilizations and philosophies
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2012, 72, p. 6-18
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; Filosofija / Philosophy; Islamas; Neoplatonizmas; Orientalistika; Tradicionalizmas.
EN
Hellenistic philosophy; Islam; Neo-Platonism; Neo-Platonism, orientalistics; Orientalistics; Traditionalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas unikalaus civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos atstovo Algio Uždavinio (1962-2010) intelektualinei biografijai, moksliniams tyrinėjimams aptarti. Čia daugiausia dėmesio skiriama esminiams šio mąstytojo enciklopedisto kūrybos, akademinių interesų, mąstymo ir pasaulio suvokimo aspektams. Autorius detaliai aptaria jo požiūrį į Rytų ir Vakarų kultūros, mąstymo tradicijų santykius, pasaulėžiūros, filosofavimo būdo ypatumus, teorines nuostatas, veikusias įtakas, ypač sąsajas su tradicionalistų mokyklos, sufijų ir neoplatonikų idėjomis. Analizuojami Uždavinio komparatyvistinės metodologijos ypatumai, tradicijos ir tarpdalykinių tyrinėjimo strategijų sureikšminimas, įnašas į civilizacinės ir filosofinės komparatyvistikos, neoplatonizmo, sufizmo bei kitų sričių tyrinėjimus. [Iš leidinio]

ENArticle discusses the intellectual biography and scientific achievements of Algis Uždavinys (1962-2010), a distinguished representative of comparativism. It focuses on his encyclopedic erudition, wide academic interests, way of thinking, and prolific creativity. The article also considers his approach to Oriental and Occidental cultures, their mentalities and traditions, weltanschauungs and philosophies, theoretical principles and schools, for example, Sufism and Neo-Platonism. Finally, the article analyzes the peculiarities of his comparativist methodology, strategies of interdisciplinary inquiry, and Uzdavinys’ contribution to cultural and philosophical comparativism, Neo-Platonism, Sufism and other fields of inquiry. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43934
Updated:
2020-07-28 20:26:15
Metrics:
Views: 10    Downloads: 1
Export: