Uždavinio ir Vyčino filosofinių tyrimų sąšaukos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Uždavinio ir Vyčino filosofinių tyrimų sąšaukos
Alternative Title:
Similarities in philosophical research by Uždavinys and Vyčinas
Keywords:
LT
Algis Uždavinys; V.Vyčinas; Vyčinas; Filosofija / Philosophy; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje lyginamuoju aspektu aptariami Algio Uždavinio ir lietuvių išeivijos filosofo Vinco Vyčino filosofiniai mito tyrimai. Nepaisant skirtingų požiūrių, abu mąstytojus suartina panaši mąstymo strategija, kuri, viena vertus, filosofines išvadas pagrindžia kultūrologiniais ir mitologiniais tyrimais, kita vertus, naujai interpretuodama mitinių kultūrų įtaką graikų filosofiniam mąstymui, apmąsto pačios filosofijos pamatinių konceptualių nuostatų problemas. Kadangi Vakarų mąstymo tradicijos scientistinės ir racionalistinės pakraipos koncepcijose mito tyrimai neretai kritikuojami, laikant juos daugiau mitinėmis studijomis, straipsnyje detaliau išskleidžiamas A. Uždavinio ir V. Vyčino filosofinių tyrinėjimų prieigų savitumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: A.Uždavinys; Komparatyvinė filosofija; Komparatyvistinė filosofija; Mitas; Mitologija; Teurgija; Uždavinys; V.Vyčinas; Vyčinas; A.Uždavinys; Comparative philosophy; Myth; Mythology; Teurgy; Theurgy; Uždavinys; V.Vyčinas; Vyčinas.

ENPaper deals with a comparative analysis of Algis Uždavinys' and the Lithuanian emigration philosopher Vincas Vyčinas' philosophical studies of myth. Despite their different approaches, both thinkers use a similar reasoning strategy that, on the one hand, grounds their philosophical conclusions in cultural and mythological studies, on the other hand, enables a new way of interpreting the influence of mythological cultures on Greek philosophical thought and reflects afresh the underlying fundamentals of Western philosophy. Since in the Western tradition of thinking the scientistic and rationalistic approach criticizes myth-oriented research by considering it as belonging more properly in the field of mythological studies the article reveals and substantiate the philosophical originality of Uždavinys' and Vyčinas' research as a strong counterargument to that approach. [From the publication]

ISBN:
9789955868552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45616
Updated:
2018-12-27 11:09:26
Metrics:
Views: 31    Downloads: 1
Export: