Ženklai, simboliai, prasmės : Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Ženklai, simboliai, prasmės: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimai pagalbinių istorijos mokslų aspektu
Editors:
  • Čapaitė, Rūta, pratarmė, sudarymas [aui, com]
  • Zujienė, Gitana, pratarmė, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2019.
Pages:
374 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių.
Contents:
Pratarmė. Foreword — Joachima Lelewela koncepcja nauk źródłoznawczych na tle piśmiennictwa naukowego XVIII i początku XIX wieku. Summary / Maciej Dorna — Senosios knygos proveniencijų tyrimai ir jų potencialas. Summary / Dorota Sidorowicz-Mulak, Jacek Soszyński — Nevisiškai prarasti... Dviejų viduramžių rankraščių iš Karaliaučiaus fragmentai Vilniuje. Summary / Jacek Soszyński — Najstarsze pastoralia obrządku łacińskiego w księgozbiorach litewskich (XV - pocz. XVI wieku). Stan i perspektywy badań kodykologicznych i analitycznych. Summary / Krzysztof Bracha — Źródła do historii Wielkiego Księstwa Litewskiego w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - rekonesans. Summary / ks. Michał Sołomieniuk — Jogailaičių dinasto Jono iš Lietuvos kunigaikščių sąsajos su Vilniaus katedra. Summary / S. C. Rowell — Badania prozopograficzne duchowieństwa katolickiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Summary / Rafał Witkowski — Lotyniškojo kursyvo įvairovė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje asmens autografo aspektu XV a. paskutinysis ketvirtis - XV a.). Summary / Rūta Čapaitė — „Dokumento“ terminas užsienio ir Lietuvos diplomatikoje. Summary / Mindaugas Klovas — Rodzaje i struktura osiemnastowiecznych akt sejmiku Kowieńskiego jako świadectwo specyfiki akt sejmikowych Litewskich. Summary / Monika Jusupovic — Aktų serijų formavimasis Kauno pilies teisme XVIII amžiuje. Summary / Adam Stankevič — Teismo proceso dalyvių priesaikos XVI-XVII a. Ceremonija ir formuliaras. Summary / Gitana Zujienė — Constructing civic identities in Latvia: the role of coat of arms in the middle ages and the twenty-first century. Santrauka / Ilona Teplouhova — XIV-XVII a. signetinių žiedų problematika. Summary / Rasa Valatkevičienė.Ze studiów nad wykorzystaniem gospodarczym potencjału środowiska geograficznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Możliwości badawcze na przykładzie walorów hydrograficznych domeny wielkoksiążęcej (do końca XVI wieku). Summary / Anna Pytasz-Kolodziejczyk.
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; Baltarusija (Belarus); Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Genealogija. Heraldika / Genealogy. Heraldry.
Summary / Abstract:

LTMokslinių straipsnių rinkinys - tai idėjos sutelkti tarptautinę pagalbinių istorijos mokslų atstovų bendruomenę realizacija. Straipsnių autoriai - Lietuvos, Lenkijos, Latvijos mokslininkai. Rinkinį sudaro 15 straipsnių, kuriuose pateikiami tyrimai iš kodikologijos, diplomatikos, paleografijos, šaltiniotyros, heraldikos, sfragistikos, teisinės archeologijos, biografistikos ir prozopografijos bei istorinės geografijos. Kiekvienai iš šių disciplinų kaip savarankiškam mokslui būdingas savas tyrimo objektas ir specifiniai tyrimo metodai. Pagalbiniai istorijos mokslai atskleidžia, kokiais skirtingais aspektais tas pats šaltinis gali būti analizuojamas (pvz., rankraštinės knygos, jų destruktai, dokumentai, korespondencija ir kt.). Tai leidžia autoriams tarpdalykiniu aspektu analizuoti įvairius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės istorijos, kultūros, mentaliteto, ūkio ir kt. reiškinius, pateikti papildomų faktų ir atskleisti valstybinių bei religinių institucijų raidos ypatumus, tam tikro socialinio sluoksnio ar individo puoselėtas vertybes, skelbtas nuostatas ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pagalbiniai istorijos mokslai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Europa; Ancillary sciences of history; Europe.

ISBN:
9786098183702
Parts:
Related Publications:
Žemaitijos teismo nutarčių skyrimas XVII a. pirmajame dešimtmetyje / Darius Vilimas. Lituanistica. 2021, Nr. 1, p. 1-15.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87919
Updated:
2022-04-11 15:25:38
Metrics:
Views: 113
Export: