Dingę istorijoje : XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dingę istorijoje: XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai
Alternative Title:
"Lost Ost in history": private archives of the Grand Duchy of Lithuania nobility of the 16th century
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015.
Pages:
368 p
Notes:
Bibliografija, rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Archyvai – „atminties namai“; Šaltiniai; Istoriografija; Darbo struktūra — Nuo „raštinių kultūros“ iki dokumento reikšmės įsigalėjimo: Rašto kultūros sklaidos pradžia ir pirmieji archyvai (iki XV a. pab.); Pereinamasis laikotarpis (XV a. pab.–XVI a. pr.); Dokumentų įsigalėjimas (XVI a. vid.–XVI a. pab.); Pavietų teismų archyvai; Apibendrinimas — Archyvų tvarkymas: Vidutinių ir smulkiųjų bajorų archyvų tvarkymas; Diduomenės ir pasiturinčiosios bajorijos archyvų tvarkymas; Apibendrinimas — Archyvų charakteristika: Archyvų registrai; Archyvų dydžiai; Dokumentų chronologija; Dokumentų tipologija; Archyvų pobūdis; Apibendrinimas — Dingę istorijoje: Archyvų saugojimo kultūra; Privačių archyvų pokyčiai – dokumentų dinamika; Dokumentai kelionėse; Privačių archyvų gaisrai; Apibendrinimas — Tarp klastojimo ir autentiškumo: Galimybės klastoti dokumentus; Galimybės klastoti dokumentus iki XVI a. vid.; Bajorijos galimybės klastoti dokumentus XVI a. vid.–antroje pusėje; Spaudai – dokumentų autentiškumo garantas; Apibendrinimas — Pabaiga. XVI a. LDK bajorijos privačių archyvų rekonstrukcinis vaizdas: Summary; Šaltiniai ir literatūra; Iliustracijų sąrašas; Santrumpos; Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
17 amžius; Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Ukraina (Ukraine); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Archyvai / Archives; Rankraščiai / Manuscripts; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje plėtojama atminties dinamikos tyrimų tradicija. Joje rekonstruojami XVI a. privatūs LDK bajorijos archyvai. Ankstyvieji pavieniai rinkiniai siekia XIV-XV a. sandūrą, tačiau būtent XVI a. įvyko proveržis formuojantis privatiems archyvams. Jį lėmė įvykęs lūžis rašto kultūroje ir vykdytos valstybės reformos. Autorė į privačius archyvus žvelgia kaip j įvairiapusį ir besikeičiantį socialinį bei kultūrinį fenomeną, analizuoja, kaip archyvus suprato to meto privilegijuotoji visuomenės dalis, kokias archyvalijas stengėsi išsaugoti ir ką jiems archyvai apskritai reiškė, atskleidžia dokumentų rinkinių kūrimo, medžiagos atrankos, tvarkymo bei saugojimo ypatybes. Tyrimo rezultatai yra svarbūs archyvotyrai, leidžia pažinti įvairius bajorijos kasdienybės aspektus, yra vertingas duomenų šaltinis genealogijos, žemėvaldos ir daugelio kitų klausimų tyrinėjimams.Reikšminiai žodžiai: Archyvai; Archyvų apsauga; Asmeniniai archyvai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos istorija, XVI amžius; Privatūs archyvai; Privatūs dokumentai; Rankraštiniai dokumentai; 17 amžius; Archive protection; Archives; History of Lithuania; Manuscripts; Personal archives; Pravate archive; Pravate documents; Private archives; The Grand Duchy of Lithuania; XVI age; XVII age.

ENThe study on the private archives of the GDL nobility of the 16th century is part of the tradition of investigating the dynamics of collective memory. Private archives are viewed as a multifaceted and ever-changing social and cultural phenomenon. The key objectives of the research are to ascertain the process of private archive development in the initial stages of their formation and make attempts at reconstructing the model of the then existent archive. “Private archives of the nobility” shall mean the whole of the documents accumulated and stored by individuals (at least 2-3 documents). The topics of the study are presented in five chapters, dwelling on: 1) the changes in the culture of writing and the trends of document entrenchment in the life of the GDL in the late 15th-16th century; 2) private nobility archives’ administration methodology; 3) content and scope peculiarities of the accumulated collections; 4) circulation of private archive documents and culture of their preservation with a separate focus on the travel and fire related circumstances which had the greatest influence on the archive picture of the period in question; and 5) the possibilities of document forgery with a separate emphasis on the practice of seal use which was expected to verify the authenticity of documents. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786098183085
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63983
Updated:
2022-01-18 20:47:48
Metrics:
Views: 54
Export: