"Dokumento" terminas užsienio ir Lietuvos diplomatikoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Dokumento" terminas užsienio ir Lietuvos diplomatikoje
Alternative Title:
Term "document" in international and Lithuanian diplomatics
Keywords:
LT
Diplomatika; Dokumentas; Aktas; Raštas; Dalykinė korespondencija.
EN
Diplomatics; Document; Act; Letter; Business correspondence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas „dokumento“ termino vartojimas užsienio ir Lietuvos istoriografijoje. Atkreipiamas dėmesys, kad, nepaisant įvairių diskusijų, vokiečių, prancūzų, lenkų ir čekų diplomatikoje skiriami šie terminai: „dokumentas“, „aktas“ ir „dalykinė korespondencija“. O rusiškoje ir angliškoje tradicijoje tokios aiškios skirties nėra. Lietuvos diplomatikoje aiškios skirties tarp dokumento ir akto taip pat nėra. Lietuvos diplomatikos pradininkai ir kiti istorikai, įvardydami juridinį raštišką liudijimą, vartojo „akto“ terminą dėl „nusistovėjusios tradicijos“. Vis dėlto pastaruoju metu vis daugiau istorikų, atsižvelgdami į užsienio diplomatikos tradiciją, terminą „aktas“ pradėjo keisti „dokumento“ sąvoka, nors platesnės diskusijos šiuo klausimu stokojama. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the use of the term document in international and Lithuanian historiography. It is noted, that despite various discussions, the following terms are distinguished in German, French, Polish and Czech diplomatics: document, act and business correspondence. Meanwhile, in the Russian and English traditions there is no such clear distinction. There is also no clear distinction between a document and an act in the Lithuanian diplomatics. The pioneers of the Lithuanian diplomatics and other historians, when referring to a legal written testimony used the term act because of the "well-established tradition". However, in the recent times more and more historians, in keeping with the tradition of international diplomatics, have begun to replace the term act with document, although there is not enough wider discussions on the subject. [From the publication]

ISBN:
9786098183702
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87969
Updated:
2022-01-28 09:39:10
Metrics:
Views: 14
Export: