Mokslo sistemos pokyčių vadyba : ryškėjantys konceptualaus modelio kontūrai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslo sistemos pokyčių vadyba: ryškėjantys konceptualaus modelio kontūrai
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2006, Nr. 38, p.93-116
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrįstas mokslo sistemos pokyčių vadybos aktualumas; suformuluotos ar patikslintos mokslo vadybai būtinos pagrindinės sąvokos; atskleisti mokslo vadybos ir mokslo sociologijos sąryšio mazgai; apibendrintas mokslo pertvarkos po Nepriklausomybes atkūrimo iki Lietuvos įstojimo į ES vaizdas; atskleistos sociokultūrinio ir socioekonominio vadybos modelių galimybes, kuriant konceptualų mokslo sistemos transformacijų vadybos modelį, Raktiniai žodžiai: Mokslas, mokslo pokyčiai (transformacijos), mokslo vadyba, mokslo sistema, mokslo organizuotumas, mokslo organizuotumo principai, mokslo funkcijos, socialinių organizacijų klasifikacijos, socioekonominis modelis, sociokultūrinis modelis, mokslo pertvarka, mokslo sistemos pokyčių vadybos scenarijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokslas; Mokslo pokyčiai (transformacijos); Mokslo vadyba; Mokslo sistema; Mokslo organizuotumas; Mokslo organizuotumo principai; Mokslo funkcijos; Socialinių organizacijų klasifikacijos; Socioekono-minis modelis; Sociokultūrinis modelis.

ENManagement changes relevance of scholarly system was substantiated in thé article; main concepts, essential for science management, were formulated and specified; essential connection units of science management and sociology science were revealed; thé view of science reconstruction after Independence restitution till entrance into EU was summarized; potentiality of socio-cultural and socioeconomic models in management creating conceptual science system model of management transformation were revealed. Key words: Science, changes (transformations) of science, science management, system of science, science organization, principles of science organization, fonctions of science, classifications of social organizations, socioeconomic model, socio-cultural model, science reconstruction, management changes scénario of scholarly system. [From the publication]

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8791
Updated:
2018-12-20 23:11:09
Metrics:
Views: 35    Downloads: 7
Export: