Metodologinė priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo metaforų refleksija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Metodologinė priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo metaforų refleksija
Alternative Title:
Methodological reflection on the metaphors of the mangement of the pre-school education system
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 3 (14), p. 61-68
Keywords:
LT
Vaikai / Children; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo metaforų refleksija vadybos filosofijos perspektyvoje. Atsižvelgiant į besiformuojančios modernios visuomenės sąlygas, siekta atlikti priešmokyklinio ugdymo sistemos valdymo metaforų refleksiją. Taikyti šie tyrimo metodai: teorinės literatūros analizė, metaanalizė, atvejo studija, valdymo metaforų kokybinė analizė. Kaip parodė literatūros analizė, priešmokyklinio ugdymo sistemos vadybos teorijai skiriamas ambicingų žinių ekonomikos iššūkių neatitinkantis dėmesys. Priešmokyklinio ugdymo sistemos vadyba yra organiška vadybos mokslo ir praktikos dalis. Ji traktuojama kaip tam tikra organizacija, patenkanti į sociokultūros sistemų vystymosi paradigmos lauką. Priešmokyklinio ugdymo sistemos vadybos modelis grindžiamas bendrosios sistemų teorijos bruožais: vientisumu, adaptyvumu švietimo sistemos erdvėje, sistemos elementų integruotumu, vidiniu santykiu reguliavimu. Išryškinta nepakankama koreliacija tarp švietimo politikos ir bendrų priešmokyklinio ugdymo sistemos vadybos bruožų. Nustatyta vaikų ugdymo sistemos transformacijų strategija, kuriai būdinga pakankamai nuosekli ir kryptinga raida – nuo retorikos šaukinių prie organizacinių pokyčių formavimo į politiškai argumentuotus ir globalizacijos iššūkius atitinkančios vis konkurencingesnės plėtros siekinius. Priešmokyklinio ugdymo sistemos vadyba numano metodologinio instrumentarijaus atnaujinimą siekiant plačiau aprėpti, interpretuoti, įvertinti ir suvokti holistinius socialinio kismo aspektus ir sąryšius.Reikšminiai žodžiai: Metodologinė reflekcija; Priešmokyklinio ugdymo sistema; Priešmokyklinio ugdymo vadyba; Priešmokyklinis ugdymas; Reflekcija; Refleksija; Management of the pre-school education; Methodological reflection; Pre-primary education; Pre-school education system; Reflection; Reflexion.

ENAt the beginning of the new century Lithuanian education leaders have faced new challenges known to their Western counterparts a decade or more ago. The major task for education leaders is to develop relevant strategies in order to maximize the positive aspects of these challenges and to minimize the negative ones. Standardization is helpful for school development. On the other hand, standardization limits creativity of pre-school leaders. Globalization provides better opportunities for international cooperation and experience sharing. The worrying side of globalization is that key educational decisions, which have direct influence on the development of national education, are taken elsewhere and educators have no power to influence them. Save aspects of the reconstruction of the methodology of the management of the pre-school education system are discussed in this paper. The metaphor theory is the basis for reflexion analysis of the social systems. It helps conceptionally substantiate and identify transformation processes in the management system of the pre-school education. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38872
Updated:
2018-12-17 12:08:46
Metrics:
Views: 41    Downloads: 7
Export: