Organizacijų vystymosi teorinių pagrindų plėtra : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų vystymosi teorinių pagrindų plėtra: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
145 lap
Notes:
Habil. darbas (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTHabilitaciniame darbe bandoma susieti tradicinę ir naująją paradigmas, tyrime pasinaudoti būtinomis joms sąvokomis, pagrindiniais požiūriais ir principais, metodologinėmis uostatomis, hipotezėmis. Laikomasi nuomonės, jog nė vienos paradigmos ar koncepcijos nevertėtų laikyti absoliučiai netinkama ar absoliučiai teisinga. Moksliniame darbe nagrinėjamos problemos esmę galima apibrėžti taip: kokie yra organizacijų ir jų vadybos istorinės raidos bei plėtros universalūs požymiai, suteikiantys galimybę pažinti ir naujai pamatyti organizacijų valdymo ir vystymosi perspektyvas, didinančias jų sėkmės garantijas. Tyrimo objektas – organizacjų, kaip sociokultūros sistemų supratimas ir jų potencialo didinimą bei panaudojimą lemiantys procesai organizacijos sėkmei užtikrinti. Pagrindiniai habilitacinio darbo tikslai yra susieti su organizacijų sėkmės didinimo plėtra: - pagrįsti ir praplėsti organizacijų, kaip sociokultūros sistemų, apibrėžtumo koncepciją; - remiantis suformuluota koncepcija, praplėsti organizacijų dabarties valdymo turinį; - atskleisti sociokultūros sistemų vystymosi turinį ir jo vyksmo teorinius pagrindus bei praktinius žingsnius.

ENThis work for Habilitated Doctor’s degree aims to connect traditional paradigm with the new one from a point of necessary concepts, attitudes, principles, methodological provisions, and hypothesis. The author sticks to the opinion that none paradigm or conception can be held as absolutely wrong or right. The essence of a problem analysed within this scientific work may be defined as follows: what are the universal attributes of historic evolution and development of organisational management that give the opportunity to recognise organisation management and development perspectives focused on the success. The subject of the research is socio-cultural perception of organisation and organisational processes conditioning the use and the implementation of its potential in order to reach success. The main objectives of this work are related to the development of organisational abilities to reach success. They are: 1) developing and expanding the definition of organisation as socio-cultural system, 2) expanding organisational management content based on the conception formulated, and 3) disclosing the content of socio-cultural systems’ development – theoretical baseline, and practical steps.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10342
Updated:
2022-02-07 20:08:53
Metrics:
Views: 21
Export: