Vadybos orientavimas į kūrybiškumą : praktikos poreikiai ir teoriniai sprendimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadybos orientavimas į kūrybiškumą: praktikos poreikiai ir teoriniai sprendimai
Alternative Title:
Orientation of management towards creativity: requirements of practice and theoretical solutions
Authors:
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 3/4, p. 84-90
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Kūrybiškumas / Creativity.
Summary / Abstract:

LTDarbe remiamasi teoriniais požiūriais, leidžiančiais pagrįsti į inovacijas orientuotos organizacijos vadybos integralumą, orientuojantis į interaktyvios vadybos ir kūrybiškumą skatinančios vadybos sinergiją. Atskleisti kūrybiškumą skatinančios vadybos iššūkiai ir realizavimo galimybės, siekiant skatinti darbuotojų inovatyvumą ir gerinti jų gebėjimus šioje srityje. Atlikus tikslinę mokslinės literatūros srauto analizę, identifikuotos kūrybiškumą skatinančios vadybos prielaidos ir detalizuotos jų realizavimo galimybės. Suformuluotos trys metodologinės kūrybiškumą skatinančios vadybos paradigmos. Pirmoji – individo laisvės laisvai ir kūrybiškai veikti užtikrinimas; antroji – organizacijos vystymasis įtvirtinant interaktyvios vadybos ir kūrybiškumą skatinančios vadybos veiklų derinį; trečioji – darbuotojo intelektinės galios realizavimo per žinias. Taikant išsamaus interviu metodą, buvo atskleisti pasirinktos organizacijų grupės darbuotojų požiūriai į kūrybiškumą skatinančią vadybą ir jos potencialų pageidaujamą rezultatą – savarankišką inovatyvią veiklą. Taip pat nustatytos jų trūkstamos kompetencijos, ypač organizuotų kvalifikacijos kėlimo formų įvairovės panaudos lygis bei savarankiška profesinės literatūros skaitymo aprėžtis. Buvo identifikuoti pagrindiniai trukdžiai, lemiantys nedidelį darbuotojų inovatyvumą: nepakankama savimotyvacija, per siauras profesinis akiratis, kurį lemia ir menkas domėjimasis naujausia moksline ir profesine literatūra, dispersiška kvalifikacijos kėlimo praktika, menki tekstinės ir reprezentacinės komunikacijos gebėjimai ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacijos; Interaktyvi vadyba; Išsamus interviu; Kūrybiška vadyba; Kūrybiškumas; Sinergija; Vadybos orientavimas; Žinių šaltiniai; Creative management; Creativity; Innovation; Interactive management; Knowledge of sources; Management guidance; Profound interview; Synergy.

ENThis study is based on theoretical approaches that could justify an innovation-oriented organization’s management integrity, focusing on interactive management and interactive creative management synergy. The aim of the study is to develop and integrate challenges of creative management to the theoretical and practical field of management and reasearch processes into the content of employees’ activities in the selected organization (groups of organizations). It is aimed an encouraging workers’ innovation and improving their skills in this area. An analysis of the target management literature flow is carried out with the aim of preparing a theoretical background for contemporary understanding of creative management. Bibliometric publication identification methods are applied as well as the author’s experience in the field of exploration of the scientific and business links. While applying the profound interview method during the participation, the organizations’ staff ’s attitudes were disclosed regarding the independent innovative activity and their lack of competence. The major obstacles were identified that stipulate low staff innovation, insufficient self-motivation, narrow-minded professional views, which is a result of lack of interest in recent scientific and professional literature, diverse practices in the qualification training, poor textbased communication and communication capabilities, etc. While applying the target consultations, the employee groups’ defined and not defined motivation ideas were discerned and analysed as well as the processes relating to their presentation. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Mokslo sistemos pokyčių vadyba : ryškėjantys konceptualaus modelio kontūrai / Jonas Kvedaravičius, Ina Dagytė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2006, Nr. 38, p.93-116.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26466
Updated:
2013-05-21 16:07:59
Metrics:
Views: 18
Export: