Brolijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Brolijos
Keywords:
LT
Jėzuitai / Jesuits; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church.
Summary / Abstract:

LTBrolija (lot. (con)fraternitas, congregatio, sodalitas, lenk. Bractwo, (kon)fraternia, kongregacija, sodalicja) - bažnytinės valdžios įsteigta ir jai pavaldi religinė dvasinininkų ir / ar pasauliečių draugija, turinti savo administraciją, įstatus ir nuosavybę. Brolijos tikslas - plėsti viešąjį kultą Bažnyčioje, gilinti narių krikščionišką gyvenimą, užsiimti tam tikra religine ar visuomenine veikla. Brolijos nariai reguliariai lanko pamaldas bei pasitarimus, renka vyresniuosius, pažymi brolijos šventes, su savo atributais dalyvauja iškilmėse, turi savo narių sąrašų ir brolijos nuostatų knygą. Potridentiniais laikais atsiradusios arkibrolijos turi teisę steigti naujas to paties titulo brolijas ir teikti joms kai kurias privilegijas bei įgaliojimus. Sodalicijomis vadinamos kurio nors Švč. Mergelės Marijos titulo brolijos, vienijusios jėzuitų kolegijose besimokantį jaunimą. Knygelės, skirtos Rožinio ir Jėzaus Vardo brolijoms (Ogrod rožany, abo opisanie porządne dwu szczeow wonney Rožey Hierychuntskiey), pakartotiniame 1646 m. leidime lietuvis dominikonas Valerijonas Andriejavičius nurodo tokius „tvarkingos brolijos“ požymius: a) „geras ir tinkamas“ pavadinimas kurio nors šventojo ar šventosios garbei; b) teisingas dvasinės (pvz., dalyvavimo Mišiose) ar pasaulietinės, bet pamaldžios veiklos (elgetų maitinimo ir rengimo, belaisvių išpirkimo, bažnyčių, koplyčių ir vienuolynų statymo) motyvavimas; c) veikimas Dievo garbei ir tikinčiųjų naudai (pvz., mokymasis tarnauti Dievui, marinti kūną); d) nemokamas narių priėmimas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Viduramžiai; Brolijos; Katalikiškoji reforma; Lietuviškoji raštija; Middle Ages; Congregation; Catholic reform; Lithuanian writings.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84765
Updated:
2022-01-06 15:55:18
Metrics:
Views: 46
Export: