Darnus vystymasis: teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnus vystymasis: teorija ir praktika
Alternative Title:
Sustainable development: theory and practice
Editors:
Štreimikienė, Dalia, pratarmė, sudarymas [aui, com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universitetas, 2014.
Pages:
408 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių. Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Ekonominis vystymas; Tausojanti plėtra; Kaimo vystymasis; Sustainable development; Economic development; Sustainable development; Rural development.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Darnaus vystymosi paradigma ir jos raida / Asta Mikalauskienė — Darnaus vystymosi fundamentaliosios prielaidos / Stasys Girdzijauskas, Dalia Štreimikienė — Lietuvos gyventojų ekonominių galimybių pasiskirstymas: teritorinis aspektas / Ilona Kiaušienė — Ekonominė lokalizacija kaip priemonė darniam vystymuisi įgyvendinti: teorinis požiūris / Bernardas Kniūkšta — Biodegalų gamybos skatinimo poveikis žemės ūkio ir maisto produktų kainoms: teorinė analizė / Vilija Aleknevičienė, Asta Bendoraitytė — Socialinio kapitalo ir darnaus vystymosi parametrų tarpusavio sąsajos / Rasa Bartkutė — Socialinio-vertybinio aspekto reikšmė energetikos sektoriaus darniam vystymuisi / Jūratė Šliogerienė — Darni rinkodara / Ingrida Griesienė, Miglė Sarvutytė-Gailiūnienė — Lietuvos ekonomikos vertinimas darnumo aspektu / Remigijus Čiegis, Aidas Dilius — Darnumo vertinimas Lietuvos energetikos ir aplinkos politikoje / Dalia Štreimikienė — Viešosios paramos reikšmė siekiant aplinkos darnumo Lietuvos žemės ūkyje / Vlada Vitunskienė, Valerija Vinciūnienė — ES struktūrinių fondų paramos reikšmė žemės ūkio darniam vystymuisi Lietuvoje / Edmundas Jasinskas, Estela Kestauskaitė — Ekologinių mokesčių reikšmė darniam Lietuvos vystymuisi / Astrida Slavickienė, Vida Čiulevičienė — Darnus vadovavimas: teorinės ir praktinės įžvalgos Lietuvoje / Ligita Šimanskienė, Erika Župerkienė — Kūrybingumo ugdymas darnaus vystymosi įgyvendinimui užtikrinti / Dalia Lapėnienė — Darni bankininkystė: teoriniai ir praktiniai aspektai / Remigijus Čiegis, Mindaugas Vijūnas — Darnaus vartojimo vertinimo problemos: vartotojo pozicija / Saulius Jurgelėnas.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Ekonominis vystymas; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kaimo vystymasis; Tausojanti plėtra.
EN
Economic development; Rural development; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTKolektyvinėje monografijoje siekiama pateikti novatorišką požiūrį į darnaus vystymosi teorines bei praktinio įgyvendinimo problemas ir atspindėti platesnį spektrą įvairiose Lietuvos mokslinėse institucijose vykdomų tyrimų darnaus vystymosi srityje. Ši monografija skirta tiek tyrėjams, nagrinėjantiems darnaus vystymosi klausimus, tiek ir plačiajai mokslinei visuomenei bei įstatymų leidėjams ir politikos formuotojams. Ši monografija galėtų būti naudinga VU KHF bakalauro ir magistrų studijų studentams, studijuojantiems dalykus, tiesiogiai susijusius su darniu vystymusi. [Iš leidinio]

ISBN:
9786094594557
Related Publications:
Taksonomiczna analiza zrównoważonego rozwoju Litwy w sferze społecznej w latach 2006-2016 / Regina Lašakevič. International business and global economy. 2018, 37, p. 114-127.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92298
Updated:
2022-03-09 08:15:11
Metrics:
Views: 49    Downloads: 19
Export: