Diskriminacija dėl amžiaus : samprata, raiškos formos ir sritys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diskriminacija dėl amžiaus: samprata, raiškos formos ir sritys
Alternative Title:
Age discrimination: concept, forms and spheres of expression
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 1, p. 11-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbo santykiai; Diskriminacija dėl amžiaus; Lygios galimybės; Age discrimination; Equal opportunities; Work relations.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Diskriminacija / Discrimination; Lygios galimybės.
EN
Age discrimination; Equal opportunities; Work relations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis 2007 m. atlikto originalaus sociologinio tyrimo „Amžiaus diskriminacija viešajame sektoriuje“ duomenimis, nagrinėjama mokslinė diskriminacijos dėl amžiaus samprata. Straipsnis pradedamas pagrindžiant lygių galimybių ir nediskriminavimo užtikrinimo aktualumą. Toliau atskleidžiamas diskriminavimo dėl amžiaus apibrėžimas, diskriminacijos dėl amžiaus prielaidos ir ypatingi bruožai bei diskriminavimo dėl amžiaus raiškos (formų ir sričių) įvairovė, ypatingą dėmesį kreipiant į diskriminacijos dėl amžiaus raišką esant darbo santykiams. Apibendrinus tyrimo rezultatus konstatuojama, jog diskriminacija dėl amžiaus yra sudėtingas socialinis reiškinys, turintis pagrindą amžiaus normose ir stereotipuose, besireiškiantis įvairiomis formomis (tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, persekiojimas ir represijos) įvairiose gyvenimo sferose (darbo rinkoje, finansų, vartojimo sferose, sveikatos apsaugos, švietimo sistemose, viešosiose ir privačiose erdvėse). Su šiuo reiškiniu būtina kovoti, o viena veiksmingos kovos prielaidų – reiškinio pažinimas. [Iš leidinio]

ENBased on the original sociological research "Age discrimination in the public sector", this article discusses the conception of age discrimination. The article is devoted to the theoretical analysis of this phenomenon. The analysis of the phenomenon is opened by a discussion of topicality of equal opportunities and issues of nondiscrimination. Then the definition of age discrimination, its preconditions, peculiarities, forms and spheres of expression are disclosed. Special attention is devoted to the age discrimination in the workplace. Summarizing the results of the survey, it is concluded that the discrimination of age is a complex social phenomenon, which is based on age norms and age stereotypes, manifesting in different forms and in different life spheres. One of the important preconditions in fighting against age discrimination is increasing awareness of this phenomenon. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33207
Updated:
2018-12-17 12:23:08
Metrics:
Views: 46    Downloads: 23
Export: