Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
173 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
Summary / Abstract:

LTAtskiros asmenų grupės darbo rinkoje užima skirtingą padėtį: dažniau susiduria su nedarbo problema ir ilgiau lieka bedarbių gretose, gauna santykinai mažą darbo užmokestį, yra užimtos žemiausiuose hierarchiniuose įmonės lygmenyse. Disertacijostyrimo objektas yra probleminės asmenų grupės darbo rinkoje: moterys, jaunimas, pagyvenę asmenys, ilgalaikiai bedarbiai, jų situacija ES šalių ir Lietuvos darbo rinkoje. Disertacijos tikslas yra darbo jėgos homogeniškumo prielaidą atmetančių darbo rinkos teorijų, statistinių duomenų bei darbdavių apklausos analizės pagalba įvertinti ES šalių bei Lietuvos probleminių asmenų grupių situaciją darbo rinkoje bei pateikti pasiūlymus jos gerinimui. Disertacijoje patikslinta darbo sąvoka, žmogiškojo kapitalo samprata, diskriminacijos sąvoka darbo rinkoje ir jos klasifikacija. Kritiškai įvertintas neoklasikinis darbo rinkos suvokimas bei jo nepakankamumas paaiškinti probleminių darbo rinkos grupių atsiradimo bei padėties problemą. Kritiškai įvertintas keinsistinis (makroekonominis) darbo rinkos suvokimas bei jo nesugebėjimas paaiškinti probleminių darbo rinkos grupių atsiradimo priežasčių ir situacijos. Kritiškai įvertinta bei probleminių darbo rinkos grupių aspektu papildytos žmogiškojo kapitalo, diskriminavimo, naujokų bei saviškių, segmentavimo teorijos. Nustatyta ES bei Lietuvos darbo rinkos politikos ir ekonominės situacijos įtaka probleminių asmenų grupių darbo rinkoje situacijai. Teoriškai ir praktiškai disertacijoje išanalizuota ilgalaikio nedarbo situacija įgalino pateikti pasiūlymus ilgalaikio nedarbo prevencijai r ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką galimybėms.

ENCertain groups of people occupy specific positions in labour market: they face unemployment problem more often, remain jobless for longer periods, earn relatively smaller salaries, and work at lower organisational levels. Subjects of the thesis are problematic groups of people in labour market: women, young, elder, and long-term unemployed; the thesis analyses their situation in EU and Lithuanian labour markets. The subject of the thesis is to evaluate the situation of problematic groups in EU and Lithuanian labour markets and provide suggestions for improving the situation with a help of such techniques as the analysis of labour market theories withdrawing the assumption of labour market homogeneity, statistical data analysis, and interview of the employers. The thesis clears up such concepts as job, human recourses, discrimination in labour market, and classification of discrimination; and critically evaluates neoclassical and Keynesian (macroeconomic) approaches towards labour market as well as their limitations in explaining the formation of problematic groups and the overall situation in labour market. In addition, the thesis critically evaluates and updates human resources, discrimination, recruiting, and segmentation theories from the perspective of problematic groups in labour market. It also sets political and economic influences on problematic groups in EU and Lithuanian labour markets. Theoretical and practical analysis of long-term unemployment enabled delivering suggestions for preventing long-term unemployment and integrating long-term unemployed into labour market.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10481
Updated:
2022-02-07 20:09:14
Metrics:
Views: 98
Export: