Policijos pareigūnų rengimo vadovėlio recenzija: nauji iššūkiai Lietuvos policijos mokslui : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos pareigūnų rengimo vadovėlio recenzija: nauji iššūkiai Lietuvos policijos mokslui: recenzija
Alternative Title:
Review of the textbook for preparation of Lithuanian police officers: new challenges for police science
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2018, 21, p. 83-92
Recenzuojama knyga: Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis / mokslinis redaktorius Mindaugas Bilius. 2018
Keywords:
LT
Mindaugas Bilius. Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis.
Summary / Abstract:

LTŠioje recenzijoje-apžvalgoje yra vertinamas parengtas Policijos pareigūnų rengimo vadovėlis. Šio vadovėlio išleidimas labai svarbus įvykis Lietuvos teisėsaugos mokslo istorijoje – jame pirmą kartą susisteminta aktualiausia su Lietuvos policijos veikla susijusi mokomoji medžiaga. Šis vadovėlis tinkama didaktinė priemonė ne tik pirminės grandies policijos kursantui, bet ir studentui, studijuojančiam policijos veiklos ypatumus. Dideli teisinio reguliavimo ir taikymo pokyčiai policijos veikloje rodo, kad vadovėlio turinys ateityje turės būti nuolat peržiūrimas. Be to, atsižvelgiant į jau įdiegtą policijos pareigūno universalios veiklos modelį, šią mokomąją medžiagą labai praturtintų kriminalistikos pagrindų skyrius – juk pirminės grandies pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, yra svarbiausi surenkant pirminius duomenis apie įvykį: suteikiant pagalbą nukentėjusiajam, jį apklausiant ir apsaugant įvykio vietą – pėdsakus ir objektus, kurie yra reikšmingi tolimesniam ikiteisminiam tyrimui. Vadovėlyje taip pat būtų svarbu įtvirtinti ir mokomąją medžiagą apie pareigūno profesinę etiką, taip formuojant būsimo pareigūno etiško veiklos modelio konceptą. Būsimų mokslinių tyrimų akiratyje įžvelgiamas poreikis sistemiškai išanalizuoti Lietuvoje įvykdytą policijos reformą ir teisėsaugos institucijų veiklos pokyčių įtaką viduomenės saugumo didinimui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Policijos mokslas; Policijos pareigūnas; Policijos pareigūno rengimas; Policininko mokymo programa; Vadovėlis; Officer; Police officer; Police officer training; Police science; Police training programme; Preparation of police officer; Textbook; Training of police.

ENThis review is focused on the evaluation of the textbook aimed for use in training of officers of the Lithuanian Police. The publishing of this textbook becomes a meaningful fact in the course of law enforcement science in Lithuania. The most relevant training material related to the activities of the Lithuanian Police is systematized for the first time. This textbook is an appropriate didactic tool for not only for police officers studying at the basic level, but for the students studying the peculiarities of policing at higher education institutions as well. Numerous amendments of police-related legal regulation indicates the necessity to revise the content of the textbook constantly. In addition to that, taking into consideration the model of universal policing, which is established in Lithuania, the textbook could be enriched by the basics of criminalistics – mainly because the front line police officers arriving at the crime scene are the primary actors in collecting the information about the incident: providing the assistance to victims, interviewing them and protecting the crime scene – traces and objects that are significant for the further pre-trial investigation. Also it would be relevant to supplement the issues of the professional ethics – to form the concept of professional ethics model in the future. In the field of future research activities, there are other relevant questions of policing: the reform of the criminal police in Lithuania, the application of universal model of policing. The influence of changes for the activities of national law enforcement agencies aimed at increasing public security are also in need of attention by the scholars. [From the publication]

ISBN:
9786099603506
ISSN:
2029-1701; 2335-2035
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81666
Updated:
2020-09-29 20:54:32
Metrics:
Views: 43    Downloads: 11
Export: