Slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje teisinės prielaidos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje teisinės prielaidos: disertacija
Alternative Title:
Legal assumptions for undercover collaboration in operative undertakings
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
160 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2006 metais Mykolo Romerio universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Mykolo Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Juridical preconditions of covert cooperation in operational activities Vilnius, 2006 28 p
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo tikslas – nustatyti bei susisteminti asmenų slapto bendradarbiavimo su operatyvinės veiklos subjektų operatyviniais darbuotojais motyvus, kompleksiškai išnagrinėti teisines prielaidas, darančias įtaką slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje motyvacijai, apibrėžti slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje institutą bei nustatyti šio operatyvinės veiklos instituto teisinio reguliavimo tobulinimo kryptis ir kelius. [...] Pirmoji disertacijos dalis skirta analizuoti slapto bendradarbiavimo vaidmenį teisėsaugos institucijų veikloje. Šioje dalyje keliamos bei aptariamos slaptųjų bendradarbių panaudojimo operatyvinėje veikloje etinio vertinimo klausimams. Taip pat analizuojamas bei aptariamas slaptas bendradarbiavimas kaip operatyvinės veiklos institutas. [...] Antrojoje dalyje analizuojamos specialioje literatūroje aptinkamos motyvacijos sampratos bei pateikiamos šiam tyrimui tinkamiausios asmenų slapto bendradarbiavimo motyvacijos bei motyvo sampratos. Šioje dalyje tai pat nagrinėjama motyvacijos nustatymo reikšmė slapto bendradarbiavimo procese, pateikiamas dažniausiai pasitaikančių asmenų slapto bendradarbiavimo su LR operatyvinės veiklos subjektų operatyviniais darbuotojais motyvų klasifikavimas bei sistema. [...] Trečioje disertacijos dalyje analizuojamos LR įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose įtvirtintos sąlygos, darančios įtaką asmenų slapto bendradarbiavimo operatyvinėje veikloje motyvacijai. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The aim of this dissertation is to establish and systemise the undercover workers’ motives for personal undercover collaboration (with subjects of operative undertakings), examines comprehensively the legal assumptions which influence the motivation for working in undercover operations, to define the institution of undercover operations and establish the ways in which legal regulation of this institution can be improved. [...] The first part of the dissertation analyses the role of undercover work in law enforcement. It raises and discusses ethical issues of collaborating in undercover operations and analyses and discusses undercover collaboration as an operative institution. [...] The second part analyses the concepts of the motivations found in specialist literature and provides the motives for personal undercover collaboration and notions of motives most appropriate to this dissertation. This part also examines the significance of establishing motives in the undercover process, and provides a classification and system of the most frequently occurring motives for personal collaboration with Lithuanian operations and workers in these operations. [...] The third part of the dissertation analyses the statues of the Republic of Lithuania and the accompanying conditions established in acts of law which influence a person’s motivation for collaborating in undercover activity.

Subject:
Related Publications:
Policijos pareigūnų rengimo vadovėlio recenzija: nauji iššūkiai Lietuvos policijos mokslui : recenzija / Žaneta Navickienė. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka 2018, 21, p. 83-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10771
Updated:
2022-02-07 20:09:13
Metrics:
Views: 8
Export: