Policijos veikla įgyvendinant aplinkos apsaugos funkciją : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos veikla įgyvendinant aplinkos apsaugos funkciją: disertacija
Alternative Title:
Police undertakings in the Field of Fulfilment of its Environmental Protection Function
Publication Data:
Vilnius, 1997.
Pages:
126 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos policijos akademija, 1997. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje modeliuojama Lietuvos policijos aplinkosauginės veiklos organizacinė struktūra ir teisinio reguliavimo priemonės, atitinkančios šiuolaikinius valstybės, vietos savivaldos institucijų ir bendruomenės poreikius, o taip pat tarptautinius reikalavimus. Tyrimo tikslų siekiama nagrinėjant policijos aplinkosaugos veiklą kaip specialią aplinkos apsaugos rūšį ir kaip specialią policijos veiklos kryptį arba funkciją. Atliktas valstybės aplinkosaugos funkcijos tyrimas, kuriuo, nagrinėjant visuomeninius, politinius ir teisinius reiškinius, identifikuota policijos vieta valstybės aplinkos apsaugos institucijų sistemoje. Analizuojant pasaulinę policijos veiklos praktiką ir apibrėžiant policijos aplinkosauginių įgaliojimų ribas, suformuluotas teorinis policijos aplinkosauginių galių išnaudojimo modelis, kurį diegiant praktikoje būtų maksimaliai patenkinami vietos bendruomenių poreikiai ir tinkamai vykdomi tarptautiniai aplinkosauginiai įsipareigojimai. Koreliuojant Lietuvos policijos aplinkosauginius gebėjimus, sugebėjimus, galias ir įgaliojimus nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, apibrėžtos Lietuvos policijos aplinkosauginės veiklos reformos gairės, nurodant teisines, vadybines ir organizacines prielaidas aplinkosauginėms galioms išplėsti iki šiuolaikinių reikalavimų ribų. Suformuluotos ir rekomenduotos Vyriausybei išvados dėl policijos organizacinės struktūros, gebančios tinkamai vykdyti aplinkos apsaugos funkcijas, pertvarkymo apimčių, eiliškumo. [Iš leidinio]

ENThe thesis engages in modelling the organisational set-up of the environmental protection activities performed by the Lithuanian Police and the relevant measures of legal regulation complying with contemporary principles of public government, the needs of local government and communities, and international requirements. It focuses on inquiring into environmental protection tasks performed by the Police as a specific branch of environmental protection, and also as a special function and branch of activity of the Police. A study of the State’s environmental protection function has been carried out which, (…), has defined the role of the Police within the framework of the public environmental protection institutions. Worldwide Police practices have been analysed and the scope of environmental powers of the Police identified to establish a theoretical model for utilising Police environmental capacities to meet the needs of local communities as far as possible, and international environmental obligations are duly fulfilled. The milestones of reforming the environmental protection activities of the Lithuanian Police have been set forth through correlating existing environmental capacities of the Police, competences, powers, and entitlements on the national as well as international level, and legal, administrative, and organisation prerequisites established necessary to expand the environmental powers to the level meeting contemporary needs. Recommendations have been drafted for the Government concerning organisational set-up of the Police capable of bearing environmental protection adequately, identifying the sequence of reformation tasks and the scope of efforts required.

Subject:
Related Publications:
Policijos pareigūnų rengimo vadovėlio recenzija: nauji iššūkiai Lietuvos policijos mokslui : recenzija / Žaneta Navickienė. Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka 2018, 21, p. 83-92.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11472
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 14
Export: