Lietuvos istorijos naratyvai XIX a. dailėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos istorijos naratyvai XIX a. dailėje
Alternative Title:
Lithuanian history narratives in 19th-century art
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos istorija; XIX a. dailė; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščiai; Istoriniai įvykiai; Lietuvių įvaizdis; Mitologizavimas; Lithuanian history; Art of 19th century; Dukes of the Grand Duchy of Lithuania; Historical events; Image of Lithuanians; Mythologisation.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); istorija; Istoriniai įvykiai; Lietuviai / Lithuanians; Mitologija / Mythology; Viešoji nuomonė / Public opinion.
EN
Art of 19th century; Dukes of the Grand Duchy of Lithuania; Historical events; Lithuanian history.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami XIX a. dailėje plėtoti pasakojimai apie Lietuvos istoriją. Jų būta nedaug, tai dominuojantis lenkiškojo diskurso sukonstruotas naratyvas, kupinas Lietuvos praeitį mitologizuojančių detalių. Lituanistinio sąjūdžio, kurį formavo rašytojai ir istorikai, nedidelių atgarsių galime rasti tik epizodinėse istorinės dailės scenose. Tyrime atskleidžiami dailininkų mėgstamiausi siužetai, kurie nesutampa su šiandieniniais Lietuvos istorijos akcentais, todėl aiškinamos tokio pasirinkimo priežastys. Analizuojama kūrinių vaizdinės išraiškos semantika, atskleidžiant platų kultūrinį-istorinį prasmių lauką. [Iš leidinio]

ENNarratives about Lithuanian history developed in 19th-century art are the topic of analysis in this article. There were not many, it was predominantly a narrative constructed in the Polish discourse filled with details mythologising Lithuania’s past. Only minor episodic historical scenes feature the Lithuanian movement formed by writers and historians. The study revealed artists’ favourite narratives: the baptism of Lithuania, legendary accounts about the Lithuanian dukes from the 13th-14th centuries, their famous love stories and dramatic deaths. The uprisings of the 19th century were also featured. These choices made by artists depended on various reasons: the general Romanticism trend of a greater interest in the Middle Ages and legends and realism, which encouraged artists to depict the reality they saw there and then. The historic discourse also had an impact, where the 19th century, as the period of the spring of nations, reminded the public about the heroic past of Lithuanians, considered a former nation based on the concept of the times. The article focuses on the semantic visual expression in works of art that reveal a broad cultural-historic realm of meanings. [From the publication]

ISBN:
9786094261244
Related Publications:
 • Besotis žvilgsnis : Lietuvos dailė ir vizualioji kultūra 1865-1914 / Jolita Mulevičiūtė. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 304 p.
 • Ikikrikščioniškos Lietuvos valdovai XIX-XX a. dailėje : svarbiausi tipai ir siužetai / Vidmantas Jankauskas. Acta Academiae Artium Vilnensis 2012, t. 65-66, p. 387-410.
 • Įsivaizduojamas Lietuvos istorijos vaizdų albumas / Vidmantas Jankauskas. Acta Academiae Artium Vilnensis 2003, t. 31, p. 215-228.
 • Leonardas Chodźką ir Lietuvos vaizdų sklaida / Vidmantas Jankauskas. Acta Academiae Artium Vilnensis 2002, t. 27, p. 23-47.
 • Lietuvos didieji istoriniai pasakojimai ir Vilniaus paveldas / Alfredas Bumblauskas. Naujasis Vilniaus perskaitymas : didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūris miesto paveldas / redakcinė kolegija: Alfredas Bumblauskas (pirmininkas) ... [et al.]. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. P. 15-47.
 • Lietuvos krikštas. Voicecho Gersono paveikslas : tarptautinės parodos katalogas, 2017 m. rugsėjo 26 - gruodžio 10 d. / katalogo sudarytojai Vydas Dolinskas, Živilė Mikailienė. Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2017. 126 p.
 • Lietuvos vaizdiniai XIX a. pirmojoje pusėje / Zita Medišauskienė. Lietuvos erdvinės sampratos ilgajame XIX šimtmetyje / sudarytojas Darius Staliūnas. Vilnius: Baltijos kopija, 2015. P. 83-139.
 • Litvomanai ir polonizuotojai : mitai, abipusės nuostatos ir stereotipai lenkų ir lietuvių santykiuose pirmoje XX amžiaus pusėje / Krzysztof Buchowski ; iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė. Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2012. 603 p.
 • Mindaugo knyga : istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių / parengė ir į lietuvių kalbą išvertė Darius Antanavičius, Darius Baronas, Artūras Dubonis (atsakomasis redaktorius), Rimvydas Petrauskas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. 422 p., 4 iliustr. lap.
 • Vincentas Smakauskas / Vladas Drėma. Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001. 271 p.
 • Žalgirio tema XIX-ХХ а. Lietuvos dailėje / Vidmantas Jankauskas. Kaip tai atsitiko Didžiajame mūšyje... Žalgirio atodangos : tarptautinės parodos katalogas, 2010 m. lapkričio 10 d. - 2011 m. sausio 30 d., Vilnius / sudarytojai Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė. Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2010. P. 183-192.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80248
Updated:
2022-01-21 22:31:10
Metrics:
Views: 31
Export: