Vakarykščio pasaulio atgarsiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vakarykščio pasaulio atgarsiai
Editors:
  • Matulytė, Margarita, pratarmė, sudarymas [aui, com]
  • Juzefovičius, Romualdas, sudarymas [com]
  • Balsys, Rimantas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus ; 2018.
Pages:
415 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Vasario 16-oji / Valdas Adamkus — Pratarmė / Margarita Matulytė — Ikikrikščioniškoji lietuvių ir prūsų religija: vertybinis matmuo / Rimantas Balsys — Žinios ir naratyvas apie gimtosios kalbos kilmę: Kuršių nerijos kuršininkų atvejis / Dalia Kiseliūnaitė — Šiaurės žemaičių kūno dalių pavadinimai. Kuršiškasis pėdsakas? / Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė — Baltų kariauninkų kontaktai su Kijevo Rusios ir Lenkijos valstybėmis prasidedančios christianizacijos kontekste (XI-XIII a. pirma pusė) / Marius Ščavinskas — Vyskupo Kristijono kronikos klausimas istoriniuose tyrimuose / Egidijus Miltakis — Išgelbėti baltų proistorės liudijimai Palangos gintaro muziejuje / Sigita Bagužaitė-Talačkienė — Mitologiniai herojai Lietuvos baleto scenoje / Helmutas Šabasevičius — Devociniai paveikslėliai – vakarykščio pasaulio atšvaitai / Skirmantė Smilingytė-Žeimienė — Mickevičiaus Madona: atvaizdo ikonografija ir raiška romantizmo kultūroje / Aušra Vasiliauskienė — Lietuvos istorijos naratyvai XIX a. dailėje / Aušrinė Kulvietytė-Cemnolonskė — Tarp Ženevos, Florencijos ir Rietavo: Irenėjaus Kleopo Oginskio (1808-1863) kultūrinės patirtys / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Vakarų Europos dailės kolekcionavimo pokyčiai XIX a. Lietuvoje / Aistė Bimbirytė-Mackevičienė — Tarp praeities ir ateities: tradicijos ir naujovės tarpukario Lietuvos dailiųjų amatų edukacijos sistemoje / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė — Kultūrinės atminties artefaktai šiuolaikiniame interjere / Lina Preišegalavičienė — Antanas Tyla apie lietuvių pilietinės tapatybės kaitą / Elvyra Usačiovaitė — Kultūrinis renesansas ir tautinė tapatybė Kazio Bradūno publicistikoje / Gediminas Mikelaitis — Kazys Bradūnas meno apsupty / Elena Bradūnaitė-Aglinskienė — Romo Viesulo kūrybos laukas: didieji praradimai / Regina Urbonienė —„Dilgėlė vėjo rankoj“: Tėvynės kraštovaizdžio sakralizavimas Sigito Gedos, Leonardo Gutausko ir Jono Juškaičio poezijoje / Gintarė Bernotienė — Tapatybės vaizdinių kaita ir integracija: šiuolaikinio lietuvių meno atvejai / Birutė Pankūnaitė — Menininkas, epocha ir suvokėjas: atminties vietų paradoksai / Vaida Ščiglienė — XIX a. etnografija Lietuvos kolonizavimo procese / Margarita Matulytė — Litvako tapatybė ir jos kaita / Vilma Gradinskaitė — Lenkų bibliofilų draugija Vilniuje ir jos kultūrinis vaidmuo (1926-1939) / Henryka Ilgievič — Atminties kultūra ir akademinės publicistikos formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje / Romualdas Juzefovičius — Nacionalinio paveldo idėjos kaita ir nūdienos iššūkiai / Rasa Čepaitienė — Atminties industrijos: prisiminimo estetika ir etika / Vytautas Rubavičius — Summaries — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Baltai; Kultūra; Atmintis; Tapatybė; Naratyvai; Tautiškumas; Menas; Literatūra.
EN
Baltic; Culture; Memory; Identity; Narratives; Nationality; Art; Literature.
Summary / Abstract:

LT[...] Lietuvos kultūros paveldo vietą Europoje ir nacionalinį savitumą bei išskirtinumą įmanoma suvokti tik pažinus ir objektyviai įvertinus savo tautines šaknis, todėl leidinio pirmajame skyriuje, pasitelkiant naujausius istorinius, archeologinius, filologinius, etnologinius tyrimus, aptariamos mūsų kultūros ištakos, keliami ypač svarbūs klausimai apie tai, kas yra baltai, kaip mes juos suvokiame ir identifikuojame XXI a., kokios baltų kultūros sampratos mokslinės korekcijos įmanomos ir būtinos. Vienas iš svarbiausių integracijos į Europą postūmių tapo visuomenės poreikis semtis žinių iš Vakarų švietėjų, suprasti jų kūrybines patirtis, tad antrajame skyriuje nagrinėjami mūsų valstybės europietišką dvasią formavę daugialypiai kultūros veiksniai. Telkiant dėmesį į kultūros komunikaciją, lemiančią tradicijų ir simbolinių verčių susiformavimą, analizuojama Europos kultūros įtaka lietuvių dailei, teatrui, literatūrai, privačioms, viešosioms ir sakralinėms erdvėms. Trečiojo skyriaus straipsniai aptaria Lietuvos meno ir literatūros kūrėjų patirtis, dalyvaujant tautos likime, išgyvenant ir įveikiant dramatiško istorinio laiko mestus išbandymus. Pagrindiniu šios temos akcentu pasirinkta poeto ir publicisto Kazio Bradūno dvasinga egzistencija, kuri neatskiriama nuo meninės ir intelektualinės išraiškos formų. Ketvirtajame skyriuje nagrinėjama nacionalinės tapatybės sampratos kaita, jai įtaką darę Lietuvos ir pasaulio kultūros raidos procesai, jų sąveikos ir kontekstai, apmąstoma, kaip istorinės pertvarkos skatino naujas individualios ir kolektyvinės tapatybės paradigmas, apibūdinama iškilių asmenybių kūrybinės veiklos, Lietuvoje ir išeivijoje veikusių institucijų reikšmė kultūros ir mokslo plėtotei, įvertinamas jų šviečiamasis indėlis ir svarba šiuolaikinės visuomenės vertybinėms nuostatoms ugdyti. [...]. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9786094261244
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80356
Updated:
2022-01-05 10:18:04
Metrics:
Views: 47
Export: