Kalbų vartojimas Pabradėje (skelbimų duomenys)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalbų vartojimas Pabradėje (skelbimų duomenys)
Alternative Title:
Usage of languages in Pabradė (based on public notices)
In the Journal:
Taikomoji kalbotyra. 2016, 8, p. 244-264
Keywords:
LT
Pabradė; Lietuva (Lithuania); Anglų kalba / English language; Rusų kalba / Russian language; Slavų kalbos / Slavic languages.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas kiekybinis mažo daugiataučio ir daugiakalbio Rytų Lietuvos miesto – Pabradės – kalbinio kraštovaizdžio tyrimas, pradėtas 2008 m. Fotografuojant įvairius užrašus miesto viešosiose erdvėse, žiūrėta, ar kalbinis kraštovaizdis atspindi etninę ir kalbinę vietovės įvairovę: kiek ir kokių kalbų čia vartojama, ar rašoma mieste gyvenančių etninių grupių kalbomis, koks užrašų kitomis kalbomis ir valstybine kalba santykis. Šio tyrimo medžiaga – 400 skirtingų miesto skelbimų. Nustatyta, kad Pabradės kalbiniame kraštovaizdyje vartojamos visų didesnių mieste gyvenančių etninių grupių kalbos: vienakalbiai skelbimai rašomi lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dvikalbiuose ir trikalbiuose skelbimuose, be minėtų kalbų, vartojama anglų kalba. Remiantis gyventojų sakytinės kalbos tyrimais, miestas pristatomas kaip vietovė, kurioje dominuoja slavų kalbos. Remiantis šio ir 2008 m. atliktų tyrimų rezultatais, rašytinėje pabradiškių komunikacijoje dominuoja lietuvių kalba. Gausūs skirtingo taisyklingumo užrašai lietuvių kalba rodo išskirtines šios kalbos pozicijas, o kartu yra besikeičiančios kalbinės situacijos ženklai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Daugiakalbis skelbimas; Dominuojanti kalba; Kalbinis kraštovaizdis; Kalbų pasirinkimas; Pabradė; Pabradės skelbimai; Vienakalbis ir daugiakalbis skelbimas; Vienakalbis skelbimas; Dominant language; Language choice; Linguistic landscape; Monolingual and multilingual notice; Monolingual notice; Multilingual; Notice; Pabradė; Public notices in Pabradė.

ENThis article presents a quantitative study of public notices in Pabradė. It continues the research of the linguistic landscape of Pabradė started in 2008. The data has been collected by taking pictures of different texts in the public spaces of the area. The analysis focuses on the languages used (in their written form) in this small (population 5,542) multinational town. Pabradė is home to more than five nationalities, with Poles constituting the largest ethnic group (42.5%). In 2015, pictures of public notices on five of the town’s bulletin boards and in other places were taken three times (in January, May, and December). At first, the pictures of all notices were taken; then 400 different notices were selected. The material was classified according to the method of execution (handwritten, typewritten, handwritten/typewritten), the language of the notice, the number and sequence of the languages used (in multilingual notices). The languages were then verified for prevalence and the way such prevalence was manifested. The town’s monolingual notices are mostly written in Lithuanian, Russian, and Polish; some notices are bilingual and trilingual. A count of notices written in the languages of the ethnic groups residing in the town has shown that notices in Lithuanian prevail, whereas those in Polish constitute the smallest number. The analysis of language importance in bilingual and trilingual notices has also revealed a unique position of the Lithuanian (state) language: it is the language most frequently employed in the notices; it is used in all bilingual and trilingual notices. The studies of the texts (graffiti and notices on the bridges) photographed in 2008 and 2015 revealed very similar tendencies: texts in Lithuanian prevail, texts in Polish constitute an absolute minority, and the proportion of texts in Russian is similar (10.7% and 15.5%, respectively).The only difference was identified in the number of texts written in English. It is used more often in graffiti on bridges than in other notices in the town. Apparently, this is due to the difference in the age of their authors and potential readers of such texts; it also depends on the purpose of writing. [From the publication]

ISSN:
2029-8935
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79877
Updated:
2021-03-25 14:16:56
Metrics:
Views: 56    Downloads: 10
Export: