Makroekonominių veiksnių įtakos įmonių verslo rizikai analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominių veiksnių įtakos įmonių verslo rizikai analizė
Alternative Title:
Analysis of the influence of macroeconomic factors on business risk
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 2 (27), p. 19-30
Keywords:
LT
Politika / Politics; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama įmonių verslo rizikos analizės reikšmė ir būtinumas rinkos ekonomikos sąlygomis. Netinkamas verslo rizikos vertinimas gali ne tik pabloginti įmonės finansinę būklę, padaryti daug nuostolių, bet ir sukelti bankrotą. Daugelis autorių didžiausią dėmesį skiria vidaus veiksnių, darančių įtaką verslo rizikai, analizei, tačiau nepakankamai tiria makroekonominius veiksnius. Straipsnyje nagrinėjama šių makroekonominių veiksnių įtaka įmonių verslo rizikai: šalies ekonominė (bendrasis vidaus produktas, infliacijos lygis, valiutų kursai), politinė (mokesčių sistema, regioninė politika, pagalba smulkiam ir vidutiniam verslui), teisinė ir socialinė aplinkos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslo rizika; Makroekonominiai veiksniai; Ekonominė aplinka; Politinė aplinka; Teisinė aplinka; Socialinė aplinka; Business risk; Macroeconomic factors; Economic environment; Political environment; Law environment; Social environment.

ENThe article analyses the significance of business risk of enterprises and necessity under conditions of market economics. Inappropriate business risk assessment may not only deteriorate the financial status on an enterprise and generate significant losses, but also cause bankruptcy. Most authors focus on analysis of internal factors that impact on business risk, although provide insufficient investigation of macroeconomic factors. The article looks at impact of these macroeconomic factors on business risk of enterprises: the country’s economic (gross domestic product, level of inflation, currency rates), political (tax system, regional policy, assistance to small and medium business), legal, and social environment.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/282
Updated:
2018-12-17 11:19:59
Metrics:
Views: 48    Downloads: 11
Export: