Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijų ir galimybių integraciniuose procesuose tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijų ir galimybių integraciniuose procesuose tyrimas
Alternative Title:
Analysis of the tendencies and opportunities of the Lithuanian small and medium business in integration processes
In the Journal:
Ekonomika. 2003, t. 63, p. 87-96
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Lyginami eksportuojančių ir veikiančių vidaus rinkoje Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių ūkinės veiklos rodikliai, jie statistiškai įvertinami. Gauti rezultatai rodo, kad egzistuoja statistiškai labai dideli skirtumai tarp padidinusių gamybos apimtis, produkcijos (paslaugų) realizavimą, darbuotojų skaičių eksportuojančių ir neeksportuojančių įmonių, rezultatai dėsningai skiriasi. Apžvelgiama viso Lietuvos eksporto 1998–2003 m. pagal valstybių sąjungas dinamika. Nagrinėjamas labai svarbus viso šalies ūkio bei smulkaus ir vidutinio verslo sektoriaus plėtros veiksnys – inovacijų kūrimas ir platinimas. Tyrimo tikslas – atlikti Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tendencijų analizę, išskirti eksporto ir inovacijų, kaip svarbių smulkaus ir vidutinio verslo galimybių, svarbą. Tyrimo objektas – Lietuvos smulkios ir vidutinės įmonės, jų vieta ekonomikoje, plėtros galimybės. Tyrimo metodai – statistikos duomenų analizė, lyginamoji ir dinaminė analizė, grafiniai metodai (lyginamosios diagramos, dinamikos diagramos), statistinis porinių imčių vertinimas u kriterijumi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Galimybės; Integracija; Integraciniai procesai; Lietuvos smulkus ir vidutinis verslas; Smulkaus ir vidutinio verslo Lietuvoje plėtros galimybės; Smulkusis ir vidutinis verslas; Tendencijos; Integration; Integration processes; Lithuanian small and medium business; Opportunities; Oppotunities of the Lithuanian small and medium business; Small and medium business (SME); Tendencies.

ENThe small and medium-sized enterprises (SMEs) have the crucial impact to the growth of economy. SMEs are one of the most important creator of labour places, as well. These enterprises do not need large capital, they fill up new markets or niches and compete with large firms. This analysis shows that Lithuanian exporting SMEs have better trends of output, than non-exporting ones. The indicators of the production (services) realisation and the dynamics of employment, showed by exporting SMEs, were better, as well. We used the original computer program Ukrit.pas (which computes and evaluates statistical significant differences by the so-called u-criterion) and found very large statistical differences between exporting enterprises, which enlarged output, production or services realisation and employment, and non-exporting ones. These findings show the regular advantage of exporting SMEs. SMEs are an important source of innovation. Small innovative firms have the agility required to respond to rapid technological change and customer needs. Statistics Lithuania conducted a survey of enterprises engaged in innovation activities over the period of 1999-2001. 26,9% of the survey participants over this period proposed for the market product innovations and technological process innovations, another part of the survey participants did not carry out innovation activities.The survey results demonstrate that large enterprises with 250 and more employees were more active in innovation activities (63%). Middle enterprises engaged in innovation activities made up 36 while small enterprises - 21%. In comparison with the survey conducted in E U, innovation activities of the Lithuanian enterprises are less active. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34272
Updated:
2018-12-17 11:13:56
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: