Smulkaus ir vidutinio verslo kaimo vietovėse finansavimo galimybės ir ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smulkaus ir vidutinio verslo kaimo vietovėse finansavimo galimybės ir ypatumai
Alternative Title:
Small and medium sized business financing possibilities and peculiarities in rural
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2008, Nr. 3 (14), p. 5-13
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Finansavimo šaltiniai; Kredito unijos; Smulkus ir vidutinis verslas kaime; Credit unions; Financial sources; Small and medium business (SME).
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Kreditas. Paskolos / Credit; Smulkus ir vidutinis verslas kaime.
EN
Financial sources; Small and medium business (SME).
Summary / Abstract:

LTSmulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje vertinamas kaip vienas iš perspektyviausių šalies ekonomikos sektorių, todėl svarbu skatinti šio tipo įmonių steigimąsi ir jų veiklos intensyvinimą. Ši tema nuolat analizuojama mokslinėje literatūroje, siekiant suvokti priežastis, kurios trukdo smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, tarp jų – ir kaimo vietovėse, plėtrai šalyje, bei pateikti galimus plėtros kliūčių pašalinimo būdus. Apie smulkaus ir vidutinio verslo kaime finansavimo ypatumus kalbama nepakankamai, todėl svarbu apžvelgti ir įvertinti jam prieinamus finansavimo šaltinius, įvertinti jų ypatumus, parinkti priemonių kompleksą, kaip ir kokiais pinigų (finansavimo) šaltiniais galėtų pasinaudoti pradedantysis ar verslą plėtojantis smulkus ir vidutinis kaimo verslininkas. [Iš leidinio]

ENSmall and medium sized business in Lithuania is considered as one of the most promising sector of the country's economy. That is why it is important to stimulate the establishment of new enterprises of this sector and intensity of their activities. This topic is always analyzed in scientific literature with the purpose to understand the reasons which trouble the development of SME in rural and to find out possible ways to eliminate the SME growth barriers. But there is too little information about SMEs financing peculiarities, that is why it is important to over view complex of available for small and medium sized companies business financing instruments, find out measures and financial sources that could be used by the beginners or business developing SMEs. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18818
Updated:
2018-12-17 12:18:42
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: