Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prieglobstis Lietuvoje: teisiniai ir sociologiniai aspektai
Alternative Title:
Asylum in Lithuania: legal and sociological focus
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2013, Nr. 1, p. 7-18
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prieglobstis; Prieglobsčio prašytojas; Prieglobstį gavę užsieniečiai; Teisiniai ir sociologiniai aspektai; Asylum; Foreigners granted asylum; Asylum seekers; European Union; Legal and sociological aspects; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Pabėgėliai / Refugees; Prieglobstis; Tarptautinė teisė / International law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teisiniai ir sociologiniai aspektai.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Lietuvoje atliktų tyrimų prieglobsčio srityje apžvalga, pristatomas tarpdisciplininio (teisinio ir sociologinio) Lietuvoje įgyvendinamos prieglobsčio politikos tyrimo poreikis. Atsižvelgiant į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos, Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto ir Darnios visuomenės centro įgyvendinto projekto „Europos Sąjungos prieglobsčio teisyno įgyvendinimas Lietuvoje: teisinis ir sociologinis aspektai“ veiklas, straipsnyje glaustai apžvelgiamas šio teminio leidinio turinys. Įgyvendinant projektą buvo atlikti visapusiški prieglobsčio politikos įgyvendinimo Lietuvoje tyrimai, kurie atskleidė Lietuvos įsipareigojimų pagal ES prieglobsčio teisyną įgyvendinimo būklę. Tikimasi, kad projekto metu atliktų tyrimų duomenys ateityje leis užtikrinti tinkamą ES prieglobsčio teisyno taikymą ir paskatins tolesnį prieglobsčio sistemos Lietuvoje plėtojimą. [Iš leidinio]

ENPaper presents the results of the research carried out in Lithuania in the field of asylum. In view of the recent developments of the EU asylum policies, the article presents the need of an interdisciplinary approach to the analysis of the implementation of the EU asylum policies in Lithuania with the emphasis on the legal and sociological aspects. At the end, according to the results of the project ‘Implementation of the EU Asylum Policy: Legal and Sociological Focus’, which was implemented by the Lithuanian Red Cross Society, the Institute for Ethnic studies and the Centre for Sustainable Society, the article briefly presents the contents of this thematic publication. To implement the project, a comprehensive analysis of asylum policies in Lithuania was carried out. It revealed the status of Lithuania’s obligations in relation to the implementation of the EU asylum policies. It is expected that the results presented in this thematic publication will ensure a further development of the asylum policies in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49784
Updated:
2018-06-01 11:10:01
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: