Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje : nepakantumo ir socialinės distancijos stebėsena

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės nuostatos apie socialines ir etnines grupes Lietuvoje: nepakantumo ir socialinės distancijos stebėsena
Alternative Title:
Societal attitudes towards social and ethnic groups in Lithuania: monitoring intolerance and social distance
In the Book:
Keywords:
LT
Etninės religinės grupės / Ethnic religious groups; Migracija / Migration; Pabėgėliai / Refugees; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTLietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas nuolat vykdo nepakantumo ir socialinės distancijos stebėseną etninių ir socialinių grupių, įtraukiant migrantus ir pabėgėlius, atžvilgiu. Šiame straipsnyje analizuojami 2015 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenys ir pateikta gyventojų nuostatų dėl įvairių Lietuvoje gyvenančių etninių ir socialinių grupių 2011–2015 m. lyginamoji analizė. Pirmoje straipsnio dalyje pristatytos gyventojų nuostatos dėl Lietuvoje vykstančių pabėgėlių priėmimo ir imigracijos procesų, pabėgėliams kylančių problemų ir vykdomos integracijos politikos. Antroje dalyje tiriama socialinė distancija, kuri matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuosavo būsto nuomos. Straipsnio pabaigoje pateiktos apibendrintos duomenų analizės įžvalgos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninės grupės; Imigracija; Imigracija, pabėgėliai; Pabėgėliai; Socialinė distancija; Visuomenės nuostatos; Ethnic groups; Imigration refugees; Immigration; Refugees; Social distance; Societal attitudes.

ENThe Institute for Ethnic Studies under the Lithuanian Social Research Center permanently carries out monitoring of societal attitudes towards social and ethnic groups including migrants and refugees. This article presents the data of the representative opinion survey in 2015 and makes a comparative analysis of change in societal attitudes towards ethnic and various social groups in 2011-2015. The first part discusses the findings of opinions about refugees, their integration and challenges of their adaptation processes. The second part of this paper examines the prevalence of social distance among majority society and different social and ethnic groups. By integrating questions on population’s willingness to live in neighborhood, work together and rent an apartment this paper argues about the limited change in attitudes towards certain ethnic and social groups in society. [From the publication]

ISBN:
9789955531586
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67545
Updated:
2020-01-24 13:04:20
Metrics:
Views: 69    Downloads: 16
Export: