Imigracijos suvokimai Lietuvos visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Imigracijos suvokimai Lietuvos visuomenėje
Alternative Title:
Conceptions of immigration in Lithuanian society
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2010, 10, p. 9-30
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinei visuomenei būdinga etninė įvairovė, nulemta įvairių procesų: etninių grupių, diasporų ar migrantų bendruomenių formavimosi. Šiems procesams vis didesnę įtaką daranti tarptautinė migracija tapo neatsiejama modernių visuomenių gyvenimo dalimi. Migrantus priimančių visuomenių migracijos procesų suvokimas – svarbus indikatorius, rodantis tiek visuomenės toleranciją, tiek sukuriamą aplinką imigrantų integracijai. Naudojant apklausos metu gautus duomenis, straipsnyje siekiama ištirti, kaip Lietuvos visuomenė suvokia imigracijos procesus. Analizuojama migracijos sampratų įvairovė, asmenų integraciją ir požiūrį į juos formuojantys veiksniai. Užsienio šalyse atliktų visuomenės nuostatų apklausų rezultatai patvirtina didėjančias antiimigracines nuostatas imigracijos tikslo šalyse. Remiantis Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatais teigiama, kad vienos vyraujančios teorijos, aiškinančios Lietuvos visuomenės nuostatas ar priešiškumą imigracijos ir imigrantų atžvilgiu, išskirti negalima. Vyrauja kultūrinio pobūdžio uždarumas, pasireiškiantis kitaip atrodančių imigrantų atžvilgiu, ir aiškus ekonominis aspektas, susijęs su daugumos ir imigrantų konkurencija dėl ekonominių ir kitokio pobūdžio išteklių. Lietuvoje vyrauja labiau neigiamas, o ne teigiamas imigracijos, o kartu ir imigrantų įvaizdis. Vyraujanti gyventojų nuomonė atskleidžia tam tikrą nerimą dėl galimų socialinių neramumų ar potencialių grėsmių, kurias lemia imigrantų buvimas Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Etninės grupės; Imigracija; Socialinė distancija; Tolerancija; Visuomenės nuostatos; Ethnic groups; Imigration; Immigration; Lithuania; Social attitudes; Social distance; Tolerance.

ENUsing research results from the Institute for Ethnic Studies this article discusses the ways in which Lithuanian society conceives immigration processes. In the course of the discussion the following are clarified: the conception of immigration; the fundamental aspects of an analysis of social attitudes; the dominant relation between the attitudes and migration policy; and the experiences of foreign countries in analyzing the attitudes of society towards immigration. The conceptions of immigration predominant in Lithuanian society are analyzed with respect to the attitudes expressed: social distance and comparative attitudes toward various ethnic groups (including immigrants) are considered, marking distinct categories of immigrants living in Lithuania. Seeking to identify the society's level of informedness, we evaluate public opinion about the difficulties arising during the process of integration as well as the need for information as expressed by the respondents. Other topics discussed include the dominant forms of direct and indirect contact; the countries from which the immigrants come and the reasons for immigration; and the activities of the immigrants living in Lithuania. In an analysis of society's attitudes towards immigration and integration policy, statements about the means used by the state to further the integration of migrants are evaluated. This reveals the ways that Lithuanian society perceives immigration processes and what its dominant image of immigration and immigrants is like. [From the publication]

ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35285
Updated:
2018-12-17 12:56:01
Metrics:
Views: 38    Downloads: 14
Export: