Įžvalgos apie metakalbos elementus neuniversitetinių nuolatinių kosmetologijos programos studijų baigiamuosiuose darbuose

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įžvalgos apie metakalbos elementus neuniversitetinių nuolatinių kosmetologijos programos studijų baigiamuosiuose darbuose
Alternative Title:
Elements of metalanguage in students' academic texts of the non-university permanent study program of beauty thearapy
In the Journal:
Gimtoji kalba mokykloje. 2016, 4, p. 72-80
Summary / Abstract:

LTStudentų akademiniams tekstams skirtoje didaktinėje literatūroje reikšmingą vietą užima metakalbos metodinės rekomendacijos (Kardelis 2002; Gudzinevičiūtė ir kt. 2006; Cibulskaitė 2009; Balčiūnas irkt. 2014). Reikalaujama, kad studentai metakalbą vartotų tiek atskleisdami, aiškindami esminius turinio dalykus, tiek įvairiomis priemonėmis ir metaženklais išryškintų jų reikšmę (Alaunienė, Valskys 2009). [...] Kadangi metakalbos elementai, pasitaikantys akademiniuose studentų tekstuose, laikytini vienu tokių tekstų lingvistinių požymių (Alaunienė, Valskys 2009), kurių gausu studijų baigiamųjų darbų įvadinėse dalyse nusakant darbo sandarą, temą, objektą, tikslą ir uždavinius, tai išryškėjusi iš pateiktųjų teiginių problema formuluojama klausimu: kokia metakalbos elementų pateiktis neuniversitetinių nuolatinių kosmetologijos programos studijų baigiamuosiuose darbuose, ypač jų santraukos teksto aiškumas? Tyrimo objektas - metakalbos elementų pateiktis neuniversitetinių nuolatinių kosmetologijos programos studijų baigiamųjų darbų santraukose. Tyrimo tikslas - aptarti metakalbos elementus neuniversitetinių nuolatinių kosmetologijos programos studijų baigiamuosiuose darbuose. Tyrime taikytas dokumentų turinio analizės metodas, nes neatsitiktiniu patogiuoju būdu pasirinkti neuniversitetinių nuolatinių kosmetologijos studijų programos studentų baigiamieji darbai, kad būtų galima aptarti pagal vieną iš akademinių studentų tekstų metakalbos požymį - aiškumą. [Iš straipsnio, p. 72-73]Reikšminiai žodžiai: Akademinė studentų tekstų kalba; Baigiamasis studijų darbas; Baigiamieji studijų darbai; Metakalbos elementai; Tekstų kompozicija; Academic language texts of students; Academic students' language texts; Elements of metalanguage; Final study work; Metalanguage elements; Student theses; Textual composition.

ENAcademic texts contain a certain kind of specific speaking - metalanguage, which is deployed by the author in order to explain the language of the text to the reader, to call attention to the more important details of the research and to help better understand its structure. The article is a discussion on the instructions provided in methodical publications for student show elements of metalanguage are expected to be use dint heir academic texts, especially in final papers. The analysis performedon students' works in dicates that metalanguage elements are the most abundant in the irintroductory parts - the preface and the introduction. Metalanguage is usually deployed as a means to define the object of the work, the relevance of the subject, the aims and objectives of the work, as well as to describe the composition of the work, materials used and research methods applied. Apparently, more efforts are put to include all the attributes (elements) that are mandatory for summary sections rather than on the specific way of meta speaking, textual composition and cohesion instruments. Metalanguage-related not es that would call the readers' interest are particularlys carce. None the less, the metalanguage elements appliedd is close students' ability to pay more attention to the essence and completeness of the work, to structurise text and to make descriptions properly. [From the publication]

ISSN:
2351-5430
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79356
Updated:
2020-07-09 21:14:39
Metrics:
Views: 50
Export: