Komunikacinių kompetencijų taikymas darbuotojų atrankos pokalbių metu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacinių kompetencijų taikymas darbuotojų atrankos pokalbių metu
Alternative Title:
Applying communicative competence during employee selection interview
In the Journal:
Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2013, Nr. 4(1), p. 178-183
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dalykinis pokalbis; Komunikacijos įgūdžiai; Komunikaciniai gebėjimai; Pokalbio rūšys; Pokalbio rūšys, dalykinis pokalbis, pokalbio taisyklės, komunikaciniai gebėjimai; Pokalbio taisyklės; Verbalinė ir neverbalinė komunikacija; Communication skills; Formal interview; Rules of interview; Types of interview; Types of interview, formal interview, verbal and non-verbal communication, communication skills; Verbal and non-verbal communication.
Keywords:
LT
Dalykinis pokalbis; Komunikacija / Communication; Pokalbio rūšys; Pokalbio rūšys, dalykinis pokalbis, pokalbio taisyklės, komunikaciniai gebėjimai; Pokalbio taisyklės; Verbalinė ir neverbalinė komunikacija.
EN
Communication skills; Formal interview; Rules of interview; Types of interview; Verbal and non-verbal communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami kelių įmonių darbuotojų atrankos pokalbių dalyvių komunikaciniai gebėjimai ir jų įtaka sėkmingam pokalbio dėl darbo vystymuisi. Remiantis autentiškais pokalbių įrašais ir pokalbių dalyvių stebėjimo užrašais, atkleidžiami kandidatų gebėjimai perduoti ir priimti informaciją siekiant asmeninio tikslo, t. y. siekiant tapti įmonės darbuotojais. Nagrinėjamos pagrindinės P. Grice‘o komunikacijos taisyklės ir jų taikymas / netaikymas dalykiniame interviu, kandidatų gebėjimai taisyklingai konstruoti dalykinį pokalbį, priimti ir pateikti informaciją. Gauti tyrimo rezultatai bei jų analizė leidžia teigti, kad didžioji dalis jaunų žmonių negeba palaikyti pokalbio eigos, veiksmingai konstruoti pokalbį. Pažeisdami pagrindines pokalbio eigos taisykles, jie nesąmoningai nepateikia informacijos apie save arba pateikia ją klaidingai. Galutinis tokio dalykinio bendravimo / nebendravimo rezultatas – „neįvykęs“ pokalbis, kuris neretai nulemia neigiamą potencialių darbdavių atsakymą dėl laisvos darbo vietos. [Iš leidinio]

ENReport analyzes communicative skills of recruitment interview participants of several companies and the influence of these skills on a successful development of an interview. Using authentic recordings of interview and observing the notes of interview participants, the skills of interview participants to transmit and receive information achieving for personal goal, i.e. to become the employee of a company, are revealed. The main rules of an interview and the application/non-application of these rules in a formal interview are analyzed. Moreover, the skills of candidates to construct formal conversation in a correct way are considered. The results of the research and the analysis suggest that the majority of young people are unable to support the process of an interview and to effectively construct it. By violating the main rules of the interview process, they consciously do not present personal information or present it in an incorrect way. The final result of such interaction/non-interaction is "missed" interview which very often undetermined negative potential employers answer in relation to free workplace. Methods applied: the search of scientific literature, interview recordings, transcription, the analysis of obtained data as well as case analysis. [From the publication]

ISSN:
2029-431X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47522
Updated:
2018-03-04 14:12:20
Metrics:
Views: 24
Export: