Gimtosios kalbos vertė profesinėje veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimtosios kalbos vertė profesinėje veikloje
Alternative Title:
Value of native tongue in professional activity
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2013, t. 30, p. 137-145
Keywords:
LT
Globalizacija; Gimtoji kalba; Kūno kultūros mokytojai.
EN
Globalization; Native tongue; Knowledge of teachers.
Summary / Abstract:

LTPabrėžiant globalizacijos kaip kontroversiškos koncepcijos vaidmenį ugdant gimtąją kalbą, straipsnyje aktualizuojama gimtosios kalbos vertė pedagogo profesinėje veikloje. Iškeliama konkretaus mokomojo dalyko mokytojo atsakomybė už jo kaip kalbos ugdytojo vaidmens įgyvendinimo ypatumus profesinėje veikloje. Gauti empiriniai duomenys atskleidė, kad tirti kūno kultūros mokytojai palankiau vertina mokytoją kaip kalbos ugdytoją, palyginti su kūno kultūros mokytojo kaip savo kalbos tobulintojo ir kalbinio tapatumo puoselėtojo vaidmeniu. Keliama prielaida, kad mokytojų atletinė biografija ir jų kaip mokinių patirtis kūno kultūros pamokose turi reikšmės jų požiūriui į gimtosios kalbos žinias ir mokėjimus profesinėje veikloje. [Iš leidinio]

ENWhen highlighting the impact of globalization as a controversial concept in the process of teaching the native tongue, the present article focuses on the value of the native tongue in the professional activity of a pedagogue. The responsibility of the lecturer of a specific subject as an educator of the native tongue concerning the use of the native tongue in the context of the peculiarities of fulfilling this role in the professional activity is highlighted. The obtained empirical data have revealed that teachers of physical education more favourably evaluate of teachers-educators rather than teachers of physical education as improvers of the native tongue and promoters of ethnic identity. A presupposition is made that the athletic biography of teachers and their former experience as students in the lessons of physical education have an impact on their attitude towards the knowledge of their native tongue and its skills in professional activity. [From the publication]

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51520
Updated:
2018-12-17 13:37:24
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: