Akademinio jaunimo socialinis elgesys kuriant savo tapatumą postmodernistinėje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinio jaunimo socialinis elgesys kuriant savo tapatumą postmodernistinėje visuomenėje
Alternative Title:
Social behaviour of academic youth in constructing their identity in postmodern society
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2011, t. 22, Nr. 2, p. 176-186
Keywords:
LT
Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas akademinio jaunimo elgesys kuriant savo tapatumą postmodernistinėje visuomenėje. Tokios socialinio elgesio apraiškos, kaip automobilio vairavimas, pasirinkimą sąlygojo vartotojiškos visuomenės snobiškumas, kai tikrovėje, susiliejus materialiems ir semiotiniams-kultūriniams ištekliams, automobilis tampa komunikacijos priemone. Aptariami studentų vairavimą apibūdinantys poelgiai: saugos diržų naudojimas ir leistino greičio pažeidimai, vairavimas išgėrus alkoholio. Empiriniai duomenys leido atskleisti išvardytų poelgių sąsajas ir pateikti jų kaitą per aštuonerius metus. Įvairūs automobilio vairavimą nusakančių poelgių pokyčiai aptariami remiantis sociologine kontrolės teorija. Formuluojama prielaida, kad vartotojiškoje postmodernistinėje visuomenėje vyraujantį studentų gyvenimo būdą galima apibūdinti kaip egzistencinį eskapizmą. Akcentuojama pirminės socializacijos svarba pirmojo kurso studentui kuriant tapatumą akademinėje bendruomenėje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akademinio jaunimo tapatumas; Akademinis jaunimas; Automobilio vairavimas; Automobilio vairavimo įgūdžiai; Socialinis elgesys; Vartotojiška postmodernistinė visuomenė; Vertybinės orientacijos; Car driving behaviour; Consumer (postmodern) society; Identity of academic youth; Identity of academic yuoth; Lithuania; Social behaviour.

ENWe chose driving a car as a means of expressing social behaviour. Our choice was conditioned by the snobbery of the consumer society when in reality, under the conditions of merging material and semiotic-cultural resources, the car becomes a means of communication. The article discusses behaviours characterizing driving: wearing seat belts, violating speed limits, driving tipsy. The empirical data revealed the links between those behaviours and their changes in the period of eight years. We recorded changes in the behaviour characterizing car driving. These changes were discussed on the basis of sociological control theory. We suppose that in the consumer (postmodern) society, students demonstrate a lifestyle that can be described as existential escapism. Primary socialization is of great importance for first-year students in constructing their identity in academic society. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29737
Updated:
2018-12-17 13:00:03
Metrics:
Views: 41    Downloads: 4
Export: