Naujieji svetimžodžiai su šaknimi blog- ir jų atitikmenys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujieji svetimžodžiai su šaknimi blog- ir jų atitikmenys
Alternative Title:
New loanwords with the root blog- and their equivalents
In the Journal:
Kalbos kultūra. 2008, 81, p. 50-64
Keywords:
LT
Naujieji svetimžodžiai; Blogas; Interneto dienoraštis; Tinklaraštis.
EN
New loanwords.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami naujieji svetimžodžiai, turintys šaknį „blog-”, ir jų lietuviški atitikmenys: įvairiais metodais tirti leksikos variantų konkurencinės vartosenos polinkiai ir kalbos vartotojų nuostatos. Taip pat nagrinėjamos lietuviškų variantų (ne)plitimo priežastys, remiantis tyrimo rezultatais, teikiama variantų rekomendacijų. Vartosenoje funkcionuoja per dvidešimt svetimžodžių, turinčių šaknį „blog-“, ir per dešimt bendrašaknių darinių su lietuviškomis priesagomis, laikytinų sulietuvintais svetimžodžių sinonimais, plg. „bloginimas“ ir „blogingas“, arba svetimžodžiais, kur priesaga iš esmės yra prisitaikymo prie lietuvių kalbos gramatinės sistemos priemonė, pvz., „bloginti“. Dažniausi iš jų yra „blogas“, „blogeris“, „bloginti“, „bloginimas“, „blogosfera“, „audioblogas“, „fotoblogas“ ir kt. Visiems šiems svetimžodžiams esama lietuviškų atitikmenų. Jie iš esmės sudaro dvi grupes: susiję su vienažodžiu naujadaru „tinklaraštis“ ir su dvižodžiu svetimžodžio „blogas“ atitikmeniu „interneto dienoraštis“. Nors dvižodis atitikmuo buvo pasiūlytas ir į vartoseną pateko kiek anksčiau nei vienažodis, kalbamuoju metu vartosenoje tarp lietuviškų vienos ir tos pačios realijos pavadinimų neabejotinai pirmauja naujadaro „tinklaraštis“ grupės atstovai: iš oficialiosios redaguojamos vartosenos jie praktiškai jau yra išstūmę svetimžodžius, o neoficialiojoje, tarp jų ir tinklaraščiuose, sėkmingai su jais konkuruoja. Būtent šių atitikmenų priimtinumą rodo ir teigiami kalbos vartotojų, tarp jų ir tinklaraštininkų, atsiliepimai, ir tinklaraščio grupės žodžių ar jų junginių atitiktis „Bendruosiuose naujųjų skolinių norminimo principuose“ išdėstytiems atitikmenų vertinimo kriterijams.

ENThe paper discusses new loanwords with the root blog- and their Lithuanian equivalents: it investigates the tendencies of using lexical variants and attitudes of language users and the reasons for the non - / acceptance of Lithuanian equivalents. The paper also offers recommendations on the research-based preference of lexical variants. The actual use has over twenty loanwords with the root blog- and over ten coinages consisting of the same root and a Lithuanian component. The coinages should be treated as near-Lithuanian synonyms of loanwords or loanwords which take a Lithuanian component as a means to adjust to the grammatical system of the Lithuanian language. The most frequent of them are the following: blogas, blogeris, bloginti, bloginimas; blogosfera; audioblogas, fotoblogas, moblogas, videoblogas; blogorama, blogrolas. All of them have Lithuanian equivalents. They fall into two groups: some of them are related to the one-word coinage tinklaraštis, the others are derived from interneto dienoraštis, a two-word equivalent of the loanword blogas. The investigation has attested to the fact that among the Lithuanian names of one and the same realia currently preference is given to the group of equivalents of the tinklaraštis type. The acceptability of the equivalents has been supported by language users as well as bloggers. Moreover, the equivalents are in conformity with the criteria of equivalent evaluation laid down in the principles of norm setting of borrowings. Therefore, a shift in reducing the number of unacceptable variants can be presumed. [From the publication]

ISSN:
0130-2795
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20249
Updated:
2018-12-17 12:20:47
Metrics:
Views: 63    Downloads: 3
Export: