Klaipėdos diskursai, 1990-2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klaipėdos diskursai, 1990-2010 m.: sociologinė miesto tapatybių rekonstrukcija
Alternative Title:
Discourses of Klaipėda, 1990-2010: a sociological reconstruction of city identities
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012.
Pages:
469 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Kultūriniai posovietinės Klaipėdos pasakojimai — Architektūrinė ir urbanistinė Klaipėdos raida — Tautinės bendruomenės posovietinėje Klaipėdoje: naujų tapatybių paieškos ir jų reprezentacijos žiniasklaidoje — Klaipėdos miesto religinės bendruomenės: nuo tradicinio religingumo raiškos iki naujųjų religinių judėjimų plėtros — Europietiškumo paieškos ir Europos diskursas Klaipėdoje — Kultūrinės maišto apraiškos ir muzikinių subkultūrų dinamika Klaipėdoje — Nusikalstamumas ir jo diskursas posovietinėje Klaipėdoje — Prostitucijos fenomeno raiška Klaipėdoje — Pabaiga: sociologinis žvilgsnis į posovietinio miesto raidą — Discourses of Klaipėda, 1990-2010: A Sociological Reconstruction of City Identities. Summary – Literatūra.
Keywords:
LT
20 amžius.
Summary / Abstract:

LTKnygoje analizuojama, kaip 1990–2010 m. kito Klaipėdos miesto socialinės ir kultūrinės tapatybės. Remiantis gausia empirine medžiaga, miesto sociologijos studijoje aptariamos posovietiniu laikotarpiu susiformavusios Klaipėdos reprezentacijos ir diskursai, lėmę savitą skirtingų socialinių grupių miesto suvokimą ir šių grupių santykį su miestu. Knygoje nuosekliai rekonstruojama populiarių pasakojimų apie miestą struktūra, architektūrinė ir istorinė miesto savivoka, Klaipėdos tautinių bendruomenių tapatybės pokyčiai, religinių grupių, muzikinių subkultūrų, nusikalstamo pasaulio bei prostitucijos reprezentacijos ir visų šių reiškinių sąsajos su juos skatinusiais socialiniais procesais.Reikšminiai žodžiai: Klaipėda; Socialinės tapatybės; Kultūrinės tapatybės; Socialinės grupės; Subkultūra; Nusikalstamumas; Urbanistinė raida; Tautinės bendruomenės; Daugiakultūriškumas; Lithuania; Klaipėda; Social identities; Cultural identities; Social groups; Subculture; Criminality; Urbanistic development; Ethnic communities; Multiculturalism.

ENThe book analyses changes in social and cultural identities in the city of Klaipėda in 1990–2010. Based on vast empiric material, the study of the city sociology discusses representations and discourses, which emerged in Klaipėda in the post-soviet period, and which determined a peculiar perception of the city by different social groups and their relations with the city. The book coherently reconstructs a popular narrative about the structure of the city, its architectural and historical self-awareness, changes in identities of Klaipėda’s national communities, representations of religious groups, music subcultures, criminal world and prostitution and the relations of all these phenomena with social processes encouraging them.

ISBN:
9789955186908
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45395
Updated:
2020-03-12 11:23:24
Metrics:
Views: 54
Export: