Piniginės socialinės paramos poveikis gyventojų dalyvavimui darbo rinkoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piniginės socialinės paramos poveikis gyventojų dalyvavimui darbo rinkoje
Alternative Title:
Effect of financial social assistance on the population's participation in the labour market
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Nedarbas / Unemployment; Pinigai. Valiuta / Money. Currency; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateiktas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti piniginės socialinės paramos Lietuvoje naudingumą gavėjams bei poveikį jų dalyvavimui darbo rinkoje. Sudaryti trys tipiniai 1–5 asmenų šeimos modeliai pagal gaunamas pajamas: suaugusieji nedirba; suaugusieji dirba ir gauna minimalią mėnesinę algą (toliau MMA); tik vienas iš suaugusiųjų dirba ir gauna MMA. Atlikta šių modelių lyginamoji analizė, nustatyti socialinės pašalpos ir kompensacijų dydžių skirtumai skirtingų tipų (pagal dirbančių ir nedirbančių narių skaičių) šeimose taikant dvi piniginės socialinės paramos skaičiavimo metodikas, galiojusias iki ir po 2015 m. sausio 1 d. Tyrimo rezultatai rodo, kad šių metų pradžioje įsigalioję piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems asmenims pakeitimai turės teigiamą poveikį jų dalyvavimui darbo rinkoje. Tačiau už minimalią mėnesinę algą dirbančių asmenų gaunamos pajamos yra vis dar nežymiai didesnės už mokamą piniginę socialinę paramą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo paskatos; Mažo darbo užmokesčio spąstai; Nedarbo spąstai; Piniginė socialinė parama; Financial social assistance; Financial social support; Incentive to work; Low-wage trap; Unemployment trap.

ENThe article presents a study whose aim is to evaluate the usefulness of financial social assistance to its recipients of Lithuania and its impact on their participation in the labour market. Three typical 1 to 5-person-family models were developed on the basis of their income: the adults were unemployed; the adults were employed and received a minimum monthly wage; only one of the adults was employed and received a minimum monthly wage. A comparative analysis of those models was performed, and the differences in the social benefits and compensations for different types of families (in accordance with the number of employed people in them) were established by two financial social assistance calculation methodologies in force in Lithuania before and after 1 January 2015. The findings of the study indicated that the changes in financial social assistance to the indigent in force from the beginning of 2015 had a positive impact on their participation in the labour market. However, the income of the employed who received a minimum monthly wage remained just slightly higher than that of the people who received merely financial social assistance. [From the publication]

ISBN:
9786094596131
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80179
Updated:
2020-04-24 06:53:36
Metrics:
Views: 36    Downloads: 5
Export: