Socialinės paramos šeimai administravimo efektyvumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės paramos šeimai administravimo efektyvumas
Alternative Title:
Efficiency of administration of the state social support for family
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2012, 2012, p. 24-30
Keywords:
LT
Administravimas; Efektyvumas; Paramos administravimas; Politika; Socialinė parama; Socialinė parama šeimai; Šeima.
EN
Administration; Administration support; Efficiency; Efficienty; Family; Lithuania; Politics; Social support; Social support to the family.
Summary / Abstract:

LTValstybės parama šeimai per pastaruosius du dešimtmečius radikaliai keitėsi. Per pastaruosius aštuonerius metus motinystės (tėvystės) pašalpa keitėsi net septynis kartus. 2010 metais šiek tiek sumažėjo šią paramą gaunančiųjų skaičius ir išmokų suma. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui padidėjo, o tuo tarpu trijų ar keturių asmenų šeimai sumažėjo. Tyrimo tikslas – išnagrinėti galimybes efektyvinti socialinės paramos šeimai administravimą. Tyrimo objektas - valstybės parama šeimai. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų ir kitų dokumentų analizė, anketinė apklausa bei apklausa interviu metodu. Apklausų vieta – Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius. Interviu būdu apklausta 13 Šiaulių miesto gyventojų, tarp kurių buvo 7 moterys ir 6 vyrai. Taip pat buvo išdalintos 42 anketos, kurias užpildė 13 vyrų ir 29 moterys. Apklausti ir 6 Socialinės paramos skyriaus darbuotojai. Dabartiniu metu socialinė parama šeimai ne visada yra efektyvi. Pagrindinės to priežastys: nelegalus darbas, didelės išmokos, lyginant su minimaliu darbu užmokesčiu, bedarbiams,. Tyrimas atskleidė didžiulę socialinės paramos gavėjų diferenciaciją. Vieni gyvena arti skurdo ribos, kiti naudojasi socialinės paramos įstatymo spragomis ir pašalpą traktuoja kaip papildomą pajamų šaltinį. Būtina tobulinti socialinės paramos administravimą griežčiau kontroliuojant, kad ši parama būtų naudojama tik pagal paskirtį.

ENIn the recent two decades, public support for families has changed rapidly. In the past eight years, maternity (paternity) allowance has changed seven times. In 2010, the number of persons receiving this support as well as the amount has slightly decreased. The amount of social benefit per person living has increased, but on the same time for families of three or four persons, the amount has decreased. The aim of the research is to analyse the possibilities for effective management of social support for families. The object of the research is public support for families. Research methods: the analysis of scientific literature, legal documents and other documents, a questionnaire survey and a questionnaire using an interviewing method. Place of the interview: The Department of Social Support of the Administration of Šiauliai City Municipality. By using the interview method 13 residents of Šiauliai city in which 7 where female and 6 were male, were questioned. What is more, 42 questionnaires were distributed of which 13 were filled in by male and 29 by female respondents. 6 employees of the Department of Social Support were questioned. In the current situation, the social support for families is not always effective. The main reasons for that are illegal employment and significant benefits for the unemployed compared to the minimum wages. The research revealed a huge differentiation of people receiving social support. Some live nearly at a poverty level, others are using the loopholes in the Law of Social Support and the benefits are seen as an additional source of income. It is necessary to improve the administration of social support by controlling it more strictly and making sure that it is used only for its intended purpose.

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49386
Updated:
2019-02-08 14:06:46
Metrics:
Views: 8    Downloads: 6
Export: