Bibliotekininkų gyvenimo pasakojimuose atsiskleidę skaitymo tradicijos pokyčiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliotekininkų gyvenimo pasakojimuose atsiskleidę skaitymo tradicijos pokyčiai
Alternative Title:
Changes in the reading tradition revealed in librarians’ life narratives
In the Journal:
Lituanistica. 2018, Nr. 4, p. 285-293
Keywords:
LT
Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami bibliotekininkų gyvenimo pasakojimai apie skaitymo svarbą jų profesiniame ir asmeniniame gyvenime sovietiniais bei nepriklausomybės laikotarpiais, apžvelgiamos skaitymo populiarinimo formos, per laiką pasikeitusios skaitymo tendencijos. Iš pasakojimų matyti, kad sovietmečiu dirbę bibliotekininkai skaitymą populiarino organizuodami įvairius renginius, rūpindamiesi kilnojamųjų bibliotekėlių veikla, su leidiniais lankydamiesi namuose bei įvairiose įstaigose. Nepriklausomybės metais dirbantys bibliotekininkai daugiau dėmesio skiria dalyvavimui įvairiose projektinėse, netradicinėse veiklose, savo veiklą populiarina pasinaudodami įvairiomis šiuolaikinėmis technologijomis. Naratyvuose išryškėjo ir tai, kad šiandien vaikų poreikį skaityti dažnai nustelbia informacinės technologijos bei internetas. Abiejų amžiaus grupių bibliotekininkai skaitymą įvardijo kaip vieną svarbesnių dalykų savo gyvenime, išryškėjo ir vaikystės bibliotekos ar tėvų įtaka skaitymo pomėgio susiformavimui. Dauguma pateikėjų skaitė ir tebeskaito savo vaikams ir anūkams, ir tai rodo jų pastangas tęsti skaitymo tradiciją šeimose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bibliotekininkai; Gyvenimo pasakojimai; Skaitymas; Profesinės grupės; Librarians; Life narratives; Reading; Professional groups.

ENThis article analyses librarians’ life narratives about the importance of reading in their professional and personal lives during the Soviet period and the years of independence. Forms of popularization of reading and reading traditions that have changed in the course of time are discussed as well. The narratives show that librarians who worked during Soviet times popularized reading by organising various events: they brought books to travelling libraries, they personally took publications to people’s houses and various institutions. In the years of independence, librarians are more involved in various projects and non-traditional activities, and popularize their activity by using different modern technologies. The children’s reduced need for reading that nowadays is frequently replaced by information technologies was also observed in the narratives. Librarians of two age groups named reading as one of the most important things in their lives. The influence of children’s libraries and parents on the formation of the reading hobby was revealed. Most of the respondents used to read or still read to their children and grandchildren, which shows that attempts are made to maintain the tradition of reading in librarians’ families. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v64i4.3886
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77084
Updated:
2019-09-10 10:31:28
Metrics:
Views: 56    Downloads: 14
Export: