Savivaldybių viešosios bibliotekos: paslaugos, įvaizdis, bibliotekininkas : tyrimo rezultatai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybių viešosios bibliotekos: paslaugos, įvaizdis, bibliotekininkas: tyrimo rezultatai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2009.
Pages:
262 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Biblioteka; Bibliotekininko įvaizdis; Bibliotekininkystė; Bibliotekninkas; Bibliotekų paslaugos; Kaimas; Kaimo biblioteka; Kaimo vietovių bibliotekos; Miestas; Skaitytojas; Skaitytojų nuomonės tyrimai; Viešosios bibliotekos; Viešųjų bibliotekų įvaizdis; Image of a librarian; Image of librarian; Image of public libraries; Librarian; Librarianship; Library; Library services; Public libraries; Public liraries; Reader; Reader's opinion reserch; Rural libraries; Town; Village.
Contents:
Įvadas — Savivaldybių viešųjų bibliotekų paslaugos ir įvaizdis — Bibliotekininko įvaizdis — Kaimo biblioteka – bendruomenės centras — Priedai: 1. Tyrimo „Savivaldybių viešųjų bibliotekų paslaugos ir įvaizdis“ anketa respondentui — 2. Tyrimo „Savivaldybių viešųjų bibliotekų paslaugos ir įvaizdis“ anketa ekspertui bibliotekininkui — 3. Tyrimo „Bibliotekininko įvaizdis“ anketa respondentui — 4. Tyrimo „Bibliotekininko įvaizdis“ anketa ekspertui bibliotekininkui — 5. Tyrimo „Kaimo (miestelio) biblioteka – bendruomenės centras“ anketa respondentui — 6. Tyrimo „Kaimo (miestelio) biblioteka “ bendruomenės centras“ anketa ekspertui bibliotekininkui.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Skaitytojas; Skaitytojų nuomonės tyrimai; Viešoji nuomonė / Public opinion.
EN
Public libraries; Public liraries; Reader; Reader's opinion reserch; Rural libraries; Town.
Summary / Abstract:

LTLeidinyje aptariami trijų Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) atliktų respublikinių centralizuotų kompleksinių tyrimų duomenys. Tyrimų tikslas - išsiaiškinti ar rajonų SVB ir jų filialai miesteliuose ir kaimuose bei jų teikiamos paslaugos atitinka tų vietovių bendruomenių šiandienos poreikius; kaip bibliotekų vartotojai vertina jiems teikiamas paslaugas (asortimentą, kokybę, kainą), jų aptarnavimo laiką, kultūrą, profesionalumą, kokių paslaugų jiems reikia; koks bibliotekų įvaizdis; kaip tobulinti bibliotekų veiklą, plėsti paslaugų asortimentą, gerinti jų kokybę, kaip keisti bibliotekos veiklos kryptis, didinti bibliotekų svarbą visuomenėje (formuoti bibliotekų įvaizdį), kad jos taptų modernios, patrauklios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės reikmes. Tyrimai atskleidė, kad biblioteka yra svarbi, reikalinga, būtina kaip informacijos, žinių šaltinis, reikalingas mokymuisi, darbui, akiračiui plėsti, laisvalaikiui. Tačiau dėl bibliotekų fondų komplektavimo menko finansavimo beveik visų kaimo bibliotekų fondai yra skurdūs, pasenę, menkai atnaujinami: juose trūksta gyventojams reikalingos grožinės, profesinės, mokomosios ir kitos literatūros, bibliotekos gauna per mažai periodinių leidinių (pavadinimų). Svarbiausi veiksniai, galintys lemti kaimo bibliotekų sėkmingą raidą ateityje (kaimo žmonių ir kaimo bibliotekininkų nuomone) yra: geresnis bibliotekų finansavimas; vietos valdžios palaikymas ir pagalba bibliotekoms; kaimo bibliotekų automatizacija, šiuolaikinių technologijų įdiegimas; bibliotekų fondų atnaujinimas; bibliotekų dalyvavimas įvairiose socialinio vystymo programose.

ISBN:
9786094050145
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37924
Updated:
2014-09-02 14:10:18
Metrics:
Views: 43
Export: