Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: bibliotekų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: bibliotekų atvejis
Alternative Title:
Hierarchy of information in the late soviet period: the case of library
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2012, t. 60, p. 116-134
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Bibliotekos / Libraries; Komunikacija / Communication; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siūlomas būdas, kaip viešosios erdvės sampratą pritaikyti sovietinės Lietuvos laikotarpiui ir kaip jos funkcionavimą rekonstruoti per vieną iš dėmenų – bibliotekas. Teigiama, kad nors viešoji komunikacija neatitiko laisvo žodžio, atvirumo ir polilogiškumo kriterijų, tačiau analizei galima pasitelkti viešąją erdvę ne normatyvine prasme, o tik kaip komunikacinę struktūrą, taip pat įvertinti ją per „pasaulio atvėrimo“ koncepciją. Šiai komunikacinei struktūrai priklaususių bibliotekų veikla analizuojama trimis lygmenimis – politiniu, ideologiniu ir administraciniu, kurie leidžia į bibliotekas pažiūrėti kaip į tam tikras informacines piramides, kuriose informacija (spaudiniai) pateikiama pagal hierarchijos principus. Kiekvienu iš šių lygmenų atsiveria skirtingi informacinės hierarchijos aspektai: politiniu lygmeniu reikia kalbėti apie atkirtimą nuo konteksto ir tradicijos; administraciniu lygmeniu išryškėja infrastruktūrinės reformos reikšmė; ideologiniu lygmeniu iškyla dirbtinis prioritetų sudarymas pagal ideologinius principus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Biblioteka; Bibliotekos; Ideologija; Komunikacinė struktūra; Sovietų Lietuva; Viešoji erdvė; Vėlyvasis sovietmetis; Common space; Communicative structure; Ideology; Late Soviet period; Libraries; Public sphere; Soviet Lithuania; Soviet period Lithuania; Structure of communication.

ENThe article deals with the situation of libraries in the late soviet period (1964–1988) as an element of soviet public sphere. The soviet public sphere is interpreted not in a normative sense (as a contribution to a normative political theory of democracy), but only as a structure of communication, and it is compared with the concept of the public sphere as a place of "world-disclosing", proposed by Craig Calhoun. It is suggested that a typical metaphor of pyramid is valid to understand the hierarchy of information in libraries, but it is necessary to analyse this pyramid on three levels – political, administrative, and ideological. Each of these levels shows that we should approach the soviet libraries not as a place of "world-disclosing", but as a place of "world-closing". [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40747
Updated:
2019-07-08 13:55:47
Metrics:
Views: 50    Downloads: 21
Export: