Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: bibliotekų atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacijos hierarchija vėlyvuoju sovietmečiu: bibliotekų atvejis
Alternative Title:
Hierarchy of information in the late soviet period: the case of library
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2012, t. 60, p. 116-134
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biblioteka; Bibliotekos; Ideologija; Komunikacinė struktūra; Sovietų Lietuva; Viešoji erdvė; Vėlyvasis sovietmetis; Common space; Communicative structure; Ideology; Late Soviet period; Libraries; Public sphere; Soviet Lithuania; Soviet period Lithuania; Structure of communication.
Keywords:
LT
20 amžius. 1944-1990; Bibliotekos / Libraries; Ideologija; Komunikacija / Communication; Vėlyvasis sovietmetis; Viešoji erdvė.
EN
Common space; Communicative structure; Ideology; Late Soviet period; Public sphere; Soviet period Lithuania; Structure of communication.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siūlomas būdas, kaip viešosios erdvės sampratą pritaikyti sovietinės Lietuvos laikotarpiui ir kaip jos funkcionavimą rekonstruoti per vieną iš dėmenų – bibliotekas. Teigiama, kad nors viešoji komunikacija neatitiko laisvo žodžio, atvirumo ir polilogiškumo kriterijų, tačiau analizei galima pasitelkti viešąją erdvę ne normatyvine prasme, o tik kaip komunikacinę struktūrą, taip pat įvertinti ją per „pasaulio atvėrimo“ koncepciją. Šiai komunikacinei struktūrai priklaususių bibliotekų veikla analizuojama trimis lygmenimis – politiniu, ideologiniu ir administraciniu, kurie leidžia į bibliotekas pažiūrėti kaip į tam tikras informacines piramides, kuriose informacija (spaudiniai) pateikiama pagal hierarchijos principus. Kiekvienu iš šių lygmenų atsiveria skirtingi informacinės hierarchijos aspektai: politiniu lygmeniu reikia kalbėti apie atkirtimą nuo konteksto ir tradicijos; administraciniu lygmeniu išryškėja infrastruktūrinės reformos reikšmė; ideologiniu lygmeniu iškyla dirbtinis prioritetų sudarymas pagal ideologinius principus. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the situation of libraries in the late soviet period (1964–1988) as an element of soviet public sphere. The soviet public sphere is interpreted not in a normative sense (as a contribution to a normative political theory of democracy), but only as a structure of communication, and it is compared with the concept of the public sphere as a place of "world-disclosing", proposed by Craig Calhoun. It is suggested that a typical metaphor of pyramid is valid to understand the hierarchy of information in libraries, but it is necessary to analyse this pyramid on three levels – political, administrative, and ideological. Each of these levels shows that we should approach the soviet libraries not as a place of "world-disclosing", but as a place of "world-closing". [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40747
Updated:
2019-07-08 13:55:47
Metrics:
Views: 37    Downloads: 19
Export: