Senosios kartografijos rinkiniai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios kartografijos rinkiniai Lietuvoje
Alternative Title:
Collections of early cartography in Lithuania
In the Journal:
Knygotyra. 2000, t. 36, p. 34-53
Keywords:
LT
16 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami svarbiausi dabar Lietuvoje esantys senosios kartografijos rinkiniai: Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos bibliotekų, Lietuvos nacionalinio muziejaus ir asmeninis prof. Kazio Varnelio rinkinys, kuriame sukaupta 150 XVI-XX amžių Lietuvos žemėlapių kolekcija. Didžiausia kartografijos kolekcija sukaupta Vilniaus universiteto bibliotekoje (1021 atlasų, iš jų 477 XV–XVIII amžiaus, 10 000 žemėlapių). Atlasų rinkinio pagrindas – Vilniaus universiteto profesoriaus Joachimo Lelewelio (1786–1861) asmeninis kartografijos rinkinys. Jis sudaro apie 70 % viso Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomo senųjų atlasų rinkinio. Jame tokie pasaulio kartografijos šedevrai kaip Klaudijo Ptolemajo, Gerardo Merkatoriaus, Abrahamo Ortelijaus, Willemo ir Joanno Blaeu atlasai ir daug kitų. 1983 metaisVilniaus universiteto bibliotekos kartografijos rinkinį papildė Vaclovo Dargužo dovanota asmeninė žemėlapių kolekcija (133). Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugoma 5280 žemėlapių ir 931 atlasas. Šio kartografijos rinkinio pagrindas – XIX – XX a. žemėlapiai. Lietuvos nacionaliniame muziejuje saugoma 43 atlasai ir daugiau kaip 1600 žemėlapių, iš jų apie 900 topografiniai. Chronologinės rinkinio ribos XVIII –XX a. Straipsnyje aptariami reprezentatyviausi minėtų kolekcijų žemėlapiai ir atlasai. Taip pat straipsnyje pateikiama kartografijos kolekcijų formavimosi apžvalga, nagrinėjamos žemėlapių autorystės ir datavimo problemos.Reikšminiai žodžiai: Kartografijos istorija.

ENThe article deals with the main collections of the early cartography in Lithuania deposited at the Vilnius University Library, the Library of Lithuanian Academy of Sciences, the National Museum of Lithuania and the private collection of Prof. Kazys Varnelis, which holds a collection of 150 maps of XVI–XX century Lithuania. The largest cartographic collection is at the Vilnius University Library, consisting of 1,021 atlases including 477 atlases of the XV–XVIII century and about 10,000 maps. The core of this collection comes from the private collection of Joachim Lelewel (1786–1861), a professor of the Vilnius University and famous historian, geographer and cartographer. His items make up 70% of the collection of old atlases at the Vilnius University Library. The collection includes many famous masterpieces of early cartography such as 13 atlases by Claudius Ptolemy, 15 atlases by Gerhard Mercator, 17 items by Abraham Ortelius, 44 by Willem and Joannes Blaeu, 26 by Jan Janszon and 8 by Johann Baptista Homann. In 1983 Vilnius University Library received a bequest of 133 maps from the estate of Vaclovas Dargužas (born in 1920). The Library of the Lithuanian Academy of Sciences possesses 5,280 maps in 931 atlases. This collection is the most valuable for its XIX–XX C. maps. The National Museum of Lithuania has 43 and more than 1,600 maps, of which 900 are topographic. This article discusses the more outstanding items of these collections and gives an overview of how the cartographic collections were assembled, including issues of authorship and chronological verification.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7684
Updated:
2018-12-17 10:41:19
Metrics:
Views: 81    Downloads: 25
Export: