Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinis kraštovaizdis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštiniuose žemių planuose (XVI a.–XIX a. pirma pusė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinis kraštovaizdis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraštiniuose žemių planuose (XVI a.–XIX a. pirma pusė)
Alternative Title:
Historical landscape of the Grand Duchy of Lithuania in the manuscript land plans from Vilnius University Library (15th – the first half of the 19th centuries)
In the Journal:
Keywords:
LT
Istorinė geografija; Kartografija; Kraštovaizdis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Rankraštiniai žemėlapiai; Simboliai; Žemėlapiai; Ženklai.
EN
Cartography; Historical cartography; Historical geography; Landscape; Legends; Manuscript plans; Maps; Signs; Symbols; The Grand Duchy of Lithuania (GDL).
Summary / Abstract:

LTSenojoje kartografijoje pasitaikančių ženklų ir simbolių tyrimai yra labai svarbūs vietovės istorinio kraštovaizdžio pažinimui bei kartografinio šaltinio kūrėjo pasaulėžiūros suvokimui. Šiuo straipsniu siekiama ištirti ir išanalizuoti Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje Žemės planų fonde saugomus rankraštinius XVI a. pabaigos–XIX a. pirmos pusės žemių planus ir žemėlapius; nustatyti ir aptarti dažniausiai juose pasitaikančius geografinius objektus ir juos dvimatėje erdvėje vaizduojančius ženklus, kurie leidžia rekonstruoti buvusių LDK žemių kraštovaizdį. Pirmojoje straipsnio dalyje trumpai apžvelgiamos rankraštinių planų tyrimo galimybės. Toliau aptariami šiuose kartografiniuose šaltiniuose pasitaikantys geografiniai – hidrografiniai, reljefo formų, žemės dangos, gyvenamųjų vietų, susisiekimo bei istoriniai ir kultūriniai objektai. Nuoseklus ženklų tyrimas leidžia išskirti įvairių istorinių laikotarpių simbolių ir ženklų vaizdavimo tradicijas, iš dalies būdingas ne tik rankraštiniams, bet ir spausdintiniams žemėlapiams bei planams. [Iš leidinio]

ENOne of the most important roles in acknowledgement of historical landscape of the Grand Duchy of Lithuania (hereafter – GDL) goes to historical cartography and maps or plans of local territories. Old manuscript cartographical sources are also unique in understanding the world-view of map creators and their ability to depict surrounding world in the two-dimensional form. Manuscript plans and schemes of different lands, villages and towns of the former GDL, discussed in this article, are kept in the Vilnius University Library Manuscript Department’s Land Plans Collection. These documents are unique monuments of the historical geography of the GDL, reflecting 16th–19th century landowning processes and social dynamics. Cartographical marks and symbols sketched in maps or plans are the main reflection of this territory’s old landscape. The article analyses original map marks and signs. The first part of the article presents and describes manuscript collection of the Vilnius University Library; in the second part – the main attention is given to the content of manuscript cartography – research of hydrographical (system of rivers, lakes, etc.), relief (hills, ditches, valleys, etc.), land (forests, parks, swamps, feeds, etc.) settlement (cities, villages, inns, estates, etc.), communication (road system, bridges) and historical-cultural (mounds, religion architecture, mills, cemeteries, etc.) geographical objects. [From the publication]

ISSN:
1822-3699
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58818
Updated:
2022-01-27 21:28:08
Metrics:
Views: 28    Downloads: 9
Export: