Lietuvos Respublikos seniūnijų raidos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos seniūnijų raidos aspektai
Alternative Title:
Aspects of wards’ development in the Republic of Lithuania
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 117-128
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos seniūnijų organizavimo ir veiklos raidos tendencijos Lietuvos Respublikoje. Išryškinama seniūnijos vieta savivaldos sistemoje, pateikiami jos statuso reglamentavimo ypatumai, atskleidžiamos organizavimo ir veiklos problemos, apibūdinami seniūnijų ir gyvenamųjų vietovių bendruomenių santykiai. Pagrindžiama seniūnijų – savivaldybės administracijos struktūrinių teritorinių padalinių – funkcijų plėtimo tendencija, finansinio savarankiškumo didinimo būtinumas. Konstatuojama, kad seniūno statuso pokyčiai susiję su skyrimo ir atleidimo tvarka, įgaliojimais, pavaldumu ir atskaitingumu. Straipsnyje pažymima, kad tikslinga būtų priimti bendruomenių organizavimo ir veiklos tvarką reglamentuojantį įstatymą, įteisinti gyvenamosios vietovės bendruomenes kaip seniūnijų bendruomenes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vietos savivalda; Savivaldybė; Seniūnija; Seniūnas; Vietos bendruomenė; Local self-government; Municipality; Ward; Warden; Local community.

ENThe paper analyzes the trends of wards organization and the development of their activity in the Republic of Lithuania. It highlights the status of ward in the system of local selfgovernment, defines the peculiarities of its regulation and problems of its organization and activity, as well as describes relations between wards and local community too. The article justifies the tends of development of wards functions, the necessity of increase of their financial independence and states that changes of warden’s status are concerned with procedures of his/her appointment and dismissal, powers, subordination and accountability. The authors emphasize that it would be purposeful to pass the law that would regulate procedures of local communities’ organization and activity as well as legitimize local communities as communities of wards. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38832
Updated:
2018-12-17 13:17:05
Metrics:
Views: 51    Downloads: 14
Export: